MAS na okrese RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Základní informace o MAS Sdružení SPLAV

Místní akční skupina Sdružení SPLAV byla založena 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Její území se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou. Je tvořeno dvěma rozdílnými krajinnými celky, a to Orlickými horami na východě a Podorlickou pahorkatinou na západě a jihozápadě území. Až na malé výjimky je území MAS shodné s vymezením správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.

K 1. 1. 2014 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 588 obyvateli. Hustota zalidnění v území MAS činí přibližně 71 obyvatel na 1 km2 a je poměrně nízká.

Do území místní akční skupiny náleží tyto obce: Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Tutleky, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice.

Místní akční skupina pracuje na základě veřejně projednané strategie rozvoje regionu. Od svého založení se tak MAS v souladu s veřejnou poptávkou věnuje především 4 oblastem činnosti.

 1. Dotační podpora vybraných záměrů různých subjektů z území MAS z finančních prostředků programu EU LEADER. V rámci této své činnosti podpořila MAS za dobu své existence 131 různých záměrů celkovou částkou více než 55 mil.Kč.

 2. Podpora zaměstnanosti znevýhodněných občanů regionu. Tuto činnost zajišťuje MAS vlastními projekty a vytvářením nových pracovních míst. Za dobu své činnosti uskutečnila MAS 7 takových projektů, vytvořila 18 nových pracovních míst a přinesla do regionu více než 17 mil. Kč na pomoc znevýhodněným osobám.

 3. Projekty spolupráce se zahraničními subjekty. MAS se zaměřuje na projekty spolupráce při využívání přírodního a kulturního potenciálu regionů a spolupracuje s místními akčními skupinami z řady evropských zemí. V rámci těchto projektů vycestovalo několik desítek obyvatel našeho regionu do zahraničí a mnoho zahraničních návštěvníků přijelo na návštěvu k nám.

 4. Společenské, sportovní a vzdělávací akce pro veřejnost. MAS každoročně pořádá řadu tradičních akcí – např. sjezd Orlice, venkovské slavnosti, turnaj v kuželkách, letní dětský tábor a další, které přispívají k zlepšení vztahu obyvatel k regionu a zvyšují pospolitost místních komunit.

V oblasti tělovýchovy a sportu podpořila MAS Sdružení SPLAV dotačně v minulých letech několik projektů. Byly to :

Zavlažovací systém hřiště SK Solnice, Kuželna SK Solnice, Sportuj s námi SK Solnice, Vybavení centra pro sportování dětí a mládeže Llamaro Martial Arts Club, Půjčovna elektrokol Hejduk SPORT, In-line plocha HC Rychnov n/K., Úprava hřiště Gymnázium Rychnov n/k., Meteriálně-technické zázemí sportovního areálu 1.FC Rokytnice v O.h., Kluci a holky, pojďte si hrát Rychnovský všesportovní klub, Vybavení serviu sportovních potřeb v Deštném Pohl SPORT.

V období 2015-20 však budou dotační možnosti MAS v podpoře sportu menší, protože Evropská Unie se zaměřuje více na jiné oblasti života, a podpora tělovýchovy a sportu bude záviset především v národních, krajských a obecních programech. Přesto se určitě najde řada záměrů souvisejících s tématem sportu, např. osvětové akce, údržba zeleně, zajištění dopravní přístupnosti, apod., které půjdou prostřednictvím MAS podpořit. Přínosná pro tělovýchovné organizace může být i nabídka MAS na pomoc se zpracováním samostatných projektových žádostí jednotlivých TJ do různých dotačních programů ČR i EU a metodická pomoc při realizaci projektů.

Nejbližší nabídka dotačních zdrojů : Královéhradecký kraj každoročně vypisuje několik dotačních programů.

V současné době jsou na internetových stránkách Královéhradeckého kraje

(http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10a) zveřejněny programy podpor na rok 2015. Jejich uzávěrka však končí již 18.12.2014. Jedná se o tyto programy:

 • Pohybová gramotnost

 • Pořádání významných sportovních akcí mládeže

 • Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny

 • Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností

 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích

 • Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

 • Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

 • Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

Rovněž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační programy v oblasti tělovýchovy a sportu, tyto programy jsou však vyhlašovány s poměrně velkým předstihem, na rok 2015 se mohlo žádat o podporu již v létě 2014, takže předpokládaná další možnost žádosti podporu je až v létě 2015.

Ing. arch. Kateřina Holmová – manažer MAS SPLAV

 

Vyhledávání

Novinky

Zpravodaj č.3/2024

Zpravodaj č.3/2024: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Investiční výzvy pro rok 2024

Investiční výzvy pro rok 2024:   4/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč 05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba 06/2024 Regiony 2024 –…

více »

Zpravodaj č.2/2024

Aktuální únorový Zpravodaj č. 2/2024 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Můj klub 2024 - prodloužený příjem žádostí

NSA prodloužila příjem žádostí Můj Klub 2024 do 26.1.2024 do 12:00.  https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-3_Vyzva_MK24.pdf

více »

Zpravodaj č.10/2023

Zpravodaj ČUS 10/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Obnovený příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024

Národní sportovní agentura obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna 2024. https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni…

více »
všechny novinky

Menu