Kemp v polské Sielpii 2023

Ve dnech 4.2 až  12. 2. 2023 se konal zimní kemp mládeže v polské Sielpii.

Jako vedoucí jeli: Jan LANGR  a Anička LANGROVÁ 

Účastníci:

  • Pavlína Neugebauerová
  • Natálie Sršňová
  • Eliška Králová
  • Eliška Koďousková
  • Jan Plachý
  • Karolína Štěpánková
  • Tom Adámek
  • Amálie Štěpánová

Řidiči: František Jehlička  a Jiří Serbousek.

 

Článek o kempu napsaný účastníky a publikovaný na webových stránkách rychnovského gymnázia:

 

S ČUSem na mezinárodní zimní kemp v Polsku

Osm našich studentů se na začátku února zúčastnilo mezinárodní setkání mládeže poblíž polského Konskie.

Náš první únorový týden jsme na rozdíl od našich spolužáků nestrávili ve školních lavicích, přesto jsme však nezaháleli. V počtu celkem deseti lidí (vedoucí Jan a Anna Langrovi z České unie sportu (ČUS) a osm rychnovských gymnazistů) jsme se vydali do polské vesničky Sielpia Wielka, kde jsme měli šanci seznámit se s řadou nových lidí naší věkové kategorie, a to z Lotyšska, Litvy, Rumunska, Maďarska, Německa a samozřejmě také Polska. Naše společné dny byly naplněné nejrůznějšími aktivitami, při nichž jsme poznávali nejen nové tváře a osobnosti, ale i nové kultury a zvyky.

Náš typický den začínal ranní rozcvičkou, následovala snídaně, po které přišel na řadu tzv. club dance - taneček, který se naučili úplně všichni účastníci i ti nejaktivnější z řad vedoucích. Následovaly aktivity v šesti pracovních skupinách (sportovní, hudební, dvě divadelní, přírodovědné a fotografické), kdy v každé skupině byly zastoupeny všechny výše zmíněné národnosti. Na konci týdne pak každá z těchto skupin na tzv. „closing eventu” předvedla, co za týden nacvičila či vyrobila. Naše česká skupina měla navíc každý večer „daily reflection”, shrnutí celého dne. Tam každý řekl, co se mu na daném dnu líbilo a nelíbilo, popřípadě jestli měl s něčím nebo s někým nějaký problém. Problémy se nám naštěstí vyhýbaly, ale každý den alespoň jednou zaznělo, že je někdo z nás přejedený, protože o výborné jídlo opravdu nebyla nouze.

I když vždy je co zlepšovat, program jako takový jsme vyhodnotili jako skvělý. Byli jsme denně stavěni do situací, při nichž jsme museli používat angličtinu a spolupracovat s ostatními. Kemp jsme si moc užili a bez váhání bychom jeli znovu. K pozitivním pocitům a nezapomenutelným zážitkům také přispěli skvělí vedoucí i osazenstvo naší české skupinky. A samozřejmě i ostatní účastníci kempu, kteří byli velmi milí a ohleduplní. Pokud se vám tedy někdy naskytne podobná příležitost, rozhodně neváhejte!

Text: Eliška Koďousková a Jan Plachý, 4.B4

 

Hodnocení kempu z pohledu vedoucích české skupiny:

Zprvu, ještě před odjezdem, jsme byli lehce skeptičtí vůči celé organizaci kempu, jelikož se nám nedostávalo mnoho důležitých informací ohledně kempu potřebných například na naši přípravu s účastníky. Nakonec se nám ale podařilo získat všechny nutné informace a příprava na kemp tedy proběhla bez komplikací.

K samotnému kempu. Do naší cílové destinace, malého městečka zvaného Sielpia Wielka, jsme dorazili po přibližně šestihodinové cestě v pozdním sobotním odpoledni. Celá cesta tam i zpět se obešla bez problémů, a to především díky našim skvělým řidičům. Těm patří ještě jednou velké díky. Ihned po příjezdu se nás ujala Renata Miler, vedoucí celého kempu, a dovedla nás do našich pokojů. Ty pro nás byly velice příjemným překvapením. Byly nově zařízené a čisté. Účastníci spali v pokojích po dvou, bez účastníků z jiných zemí.

Co se týče stravy, opět překonala naše očekávání. Jídla bylo opravdu dostatek a vesměs bylo velice chutné. Snídaně byla formou švédských stolů, stejně tak i večeře. Oběd pak byl teplý. Sestával se z polévky a hlavního jídla. Dále byly často k dostání i různé zákusky a další dobroty. Organizátoři nezapomněli ani na strávníky s omezeními či dietou. Pro ty byla jídla připravována separátně.

Pokud jde o program kempu, hodnotíme ho také spíše pozitivně. V některých bodech byl velice podobný tomu na kempu v Schierke. Hned druhý den večer proběhlo už tradičně oficiální zahájení kempu, na kterém pod dohledem místních politiků a dalších vzácných hostů měla každá země šanci se představit. Naše výprava tentokrát zvolila společný taneček, který sklidil u ostatních velký úspěch. V dalších dnech již byl program velice rozmanitý a lišil se den ode dne. Základem každého dne byl již účastníky zmíněný „club dance“ (ranní rozcvička formou společného tance). Dále účastníci trávili hodně času v jimi zvolených pracovních skupinách, ve kterých měli šanci se nejen dozvědět a naučit něco nového, ale také se více poznat s účastníky z ostatních zemí. V programu nechyběla ani kratší obdoba národních večerů, které jsou tak typické pro kempy v Schierke. V rámci jednoho odpoledne si každá země připravila svůj národní stůl, který si mohla vyzdobit podle svých představ, a na kterém nabízela různé, pro danou zemi tradiční, zákusky, sladkosti a další pohoštění. Na našem stole jste mohli najít vše od vánočního cukroví, přes pečené slané tyčinky, až po české JOJO bonbóny. Samozřejmostí byla také Kofola, po které se jen zaprášilo. Doprovodem byly zábavné kvízy o jednotlivých státech anebo také národní tance. V programu nebyla nouze ani o venkovní aktivity, jelikož jsme se několikrát vydali na exkurze do přilehlých měst, jmenovitě do hlavního města tamějšího regionu Kielce, dále do městečka Końskie, ze kterého pochází většina polských účastníků a organizátorů a v neposlední řadě do 4. největšího polského města Lodž. Také jsme si vyšlápli na horu Svatý Kříž, kde na nás čekala komentovaná prohlídka v místní bazilice. Krom všech již výše zmíněných aktivit byly velice populární i taneční párty, kde se účastníci mohli vydovádět a užít si tu správnou atmosféru kempu i po boku některých vedoucích. Ve stručnosti, celý tento kemp byl pojat více neformálně a volněji oproti kempu v Německu, například jen absencí, pro Schierke charakteristických, konferencí. Nicméně si myslíme, že tato změna kempu určitě prospěla i s ohledem na časovou omezenost kempu.

Co se týče naší národní skupiny, myslím si, že jsme si lepší účastníky ani nemohli přát. Dle mého názoru se sešla opravdu skvělá parta lidí, která si rozuměla a respektovala se zároveň. Ani by nebylo nutné zmiňovat, že během trvání kempu nedošlo k žádným problémům či nedorozuměním. Mimo to, věřím, že si každý z našich účastníků kemp nadmíru užil, a že bude do konce života na tento zážitek rád vzpomínat, stejně tak jako my vedoucí.

V neposlední řadě bychom rádi tímto poděkovali Dáše Hubálkové, bez které bychom na tento kemp ani nevyjeli. Děkujeme!

 

Text: Jan Langr

 

 

 

Kemp SieplieKemp SieplieKemp SieplieKemp SieplieKemp SieplieKemp Sieplie

 

 

Obrázky

Vyhledávání

Novinky

Zpravodaj č.3/2024

Zpravodaj č.3/2024: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Investiční výzvy pro rok 2024

Investiční výzvy pro rok 2024:   4/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč 05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba 06/2024 Regiony 2024 –…

více »

Zpravodaj č.2/2024

Aktuální únorový Zpravodaj č. 2/2024 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Můj klub 2024 - prodloužený příjem žádostí

NSA prodloužila příjem žádostí Můj Klub 2024 do 26.1.2024 do 12:00.  https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-3_Vyzva_MK24.pdf

více »

Zpravodaj č.10/2023

Zpravodaj ČUS 10/2023 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

více »

Obnovený příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024

Národní sportovní agentura obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna 2024. https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni…

více »
všechny novinky

Menu