Složení revizní komise

PŘEDSEDA:        

Josef DUŠEK                         

ČLEN:

František TALAVAŠEK          

Věra VALENTOVÁ