Královéhradecká unie sportu, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

všem organizacím ze srdce děkujeme za projevenou důvěru, podporu a spolupráci v uplynulém roce 2021. 

Vánoce plné radosti a v roce 2022 mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů

Vám s láskou přeje KHUS!

 


Sdružujeme 143 SK/TJ s počtem 21 029 členů a 4 okresní svazy

     

 

Co je naší náplní?

Zajišťujeme odborný servis pro sdružené SK/TJ a okresní sportovní svazy.

 • daňové a účetní poradenství SK/TJ
 • žádosti a vyúčtování státních dotací MŠMT 
 • žádosti a vyúčtování grantových programů měst a kraje
 • podpora okresních soutěží mládeže i dospělých, akcí pro veřejnost
 • správa Informačního systému ČUS
 • registrace a změny ve spolkovém rejstříku 

 

Jak se stát členem KHUS?

 

 • V první řadě musí být spolek (SK/TJ) zapsán ve spolkovém rejstříku
 • Následně vyplní přihlášku, podepsanou statutárními zástupci ji doručí na KHUS (e-milem, poštou či osobně), přihláška ke stažení ZDE.
 • Na výkonném výboru KHUS bude přihláška předložena ke schválení, v případě, že KHUS schválí vznik členství žadatelského spolku, stává se spolek prostřednictvím KHUS také členem České unie sportu (www.cuscz.cz)

 

Jaké jsou výhody členství v KHUS?

 • Krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při nekomerční sportovní činnosti klubu (tréninky, soustředění, akce pořádané klubem)
 • Osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí)
 • Poradenství v oblasti práva a legislativy (např. při změně stanov a zápisu změn do veřejného rejstříku apod.)
 • Konzultace v oblasti dotací a příspěvků

 

Jaké jsou povinnosti sdružených subjektů v KHUS?

Dle stanov je základní povinností úhrada ročního členského příspěvku

Výše členského příspěvku se stanovuje dle velkosti členské základny TJ/SK (viz. tabulka níže)

 

Na základě Pokynů předsedy České unie sportu je pro členské kluby povinné vyplňovat a každoročně aktualizovat v Informačním systému ČUS informace o oddílech, členské základně, pasportu sportovních zařízení a finančních výkazech. Česká unie sportu již přes 15 let tvoří různé statistiky, které vypovídají o stavu českého sportovního prostředí a prostřednictvím kterých získává poznatky o zájmech členských klubů, které hájí.

 

Soubory ke stažení

Menu