Programy MPO

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhásilo výzvy k podání žádostí k poskytuní podpory v rámci programu COVID. 

Žádosti lze podávát v následujících programech: 

 

  • Program Covid 2021; Žádosti je možné podávat do 2. června

Jednou z podmínek v tomto programu je dle znění výzvy mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Podrobné informaca a výzvu k programu COVID 2021 (MPO) naleznete zde: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021--260043/

 

  • Program COVID – Nepokryté náklady, Žádosti je možné podávat do 19. července

Podrobné informace a výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady (MPO) naleznete zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid---nepokryte-naklady--260347/

 

Menu