JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE?

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího DPP/DPČ. U dohod uzavřených do 30.9.2023, u kterých zároveň došlo k zahájení práce před tímto datem, nemusí být zaměstnanec informován v rozsahu určeném § 77a ZP. Tyto informace však musí být připravené pro nově uzavírané DPP. Nově se na „dohodáře“ také vztahují některé příplatky, překážky v práci apod.

Nejdůležitější body novely zákoníku práce v problematice dohod o provedení práce:

Jednotlivé ukázky a příklady:

  • náležitosti dohody o provedení práce (DPP) – nový §77a ZP,

  • odpracovaná doba a její evidence,

  • odměňování zaměstnanců, příplatky,

  • dovolená u DPP,

  • a další skutečnosti týkající se dohod o provedení práce.

  • krátkodobá/jednorázová dohoda k uspořádání akce – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE
  • dlouhodobá DPP s pravidelným režimem trenéra s hodinovou odměnou – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE
  • dlouhodobá DPP s individuálním režimem administrativního pracovníka s měsíční odměnou – příklad ze semináře ZDE, vzorová dohoda ZDE

Jednou z nových povinností zaměstnavatele je vést také u zaměstnanců na DPP evidenci odpracované doby. Způsob ani forma vedení evidence není zákonem určena. Evidence však musí být přehledná, srozumitelná a průkazná. Níže najdete ukázkový výkaz práce. Tabulka obsahuje některé funkce, které by vám mohly usnadnit práci. Obdobným způsobem jsme pro vás připravili také tabulku pro výpočet odměny – v souboru jsou tři listy, tedy tři varianty výpočtu odměny z DPP (viz příklady ze semináře uvedené výše). Pokud využíváte jiné alternativy tabulkových editorů než Excel 2016, bude pravděpodobně potřeba funkce adekvátně upravit.

  • Výkaz práce ZDE
  • Výpočet odměny ZDE

Zdroj: Veronika Nešpůrková, PTU Praha (https://www.ptupraha.cz/2023/11/jak-uzavrit-dpp-po-novele-zakoniku-prace/) 

Vyhledávání

Novinky

Sportovci roku 2023 města Hradec Králové

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy města Hradec Králové v kategorii mládeže a kategorii dospělých budou v rámci slavnostního večera vyhlášeni a oceněni. Dále budou…

více »

Podněty z SK, TJ a územních pracovišť ČUS k přípravě zákona o sportu

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot,   k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro…

více »

JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE?

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího…

více »

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

Slunečná neděle přivedla na Den náborů a sportu rekordní počet dětí!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině třetí ročník Dne náborů a sportu za účasti celkem 42 sportovních klubů z Hradce Králové.

více »

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

Druhé kolo tradičních dotačních výzev je spuštěno od 13. září do 9. října a je určena žadatelům prvního kola, kteří neuspěli z důvodu administrativní chyby. 

více »
všechny novinky

Menu