Krajské dotační programy 2022

 

 

 

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

 

 • Datum zahájení výzvy: 3.11. 2021     8:00
 • Datum ukončení výzvy: 29.11. 2021 14:00

V oblasti sportu a tělovýchovy jsou vypsány pro rok 2022 tyto dotační programy:

 

 

 1. Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých
 2. Podpora investic do sportovních objektů
 3. Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže
 4. Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
 5. Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích
 6. Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže
 7. Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“
 8. Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže
 9. Pohybová gramotnost

Veškeré informace o jednotlivých programech, náležitosti a vzory naleznete přímo zde!