Krajské dotační programy 2022

 

 

 

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

 

 • Datum zahájení výzvy: 3.11. 2021     8:00
 • Datum ukončení výzvy: 29.11. 2021 14:00

V oblasti sportu a tělovýchovy jsou vypsány pro rok 2022 tyto dotační programy:

 

 

 1. Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých
 2. Podpora investic do sportovních objektů
 3. Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže
 4. Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
 5. Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích
 6. Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže
 7. Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“
 8. Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže
 9. Pohybová gramotnost

Veškeré informace o jednotlivých programech, náležitosti a vzory naleznete přímo zde!

Vyhledávání

Novinky

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »

NSA zveřejnila výzvu MŮJ KLUB 2023 POHYB A ZDRAVÍ

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, u kterých mládež sportuje jedenkrát týdně. Z výzvy je…

více »

TIPSPORT Sportuj s námi v roce 2023

Projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit. Organizátoři…

více »

NSA vypíše novou výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“

V souvislosti s dosavadní zkušeností fungování dotační výzvy Můj klub se od nového roku rozdělí poskytování financí do dvou dotačních výzev, Můj klub 2023 a Můj klub…

více »
všechny novinky

Menu