Krajské dotační programy 2022

 

 

 

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

 

 • Datum zahájení výzvy: 3.11. 2021     8:00
 • Datum ukončení výzvy: 29.11. 2021 14:00

V oblasti sportu a tělovýchovy jsou vypsány pro rok 2022 tyto dotační programy:

 

 

 1. Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých
 2. Podpora investic do sportovních objektů
 3. Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže
 4. Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
 5. Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích
 6. Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže
 7. Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“
 8. Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže
 9. Pohybová gramotnost

Veškeré informace o jednotlivých programech, náležitosti a vzory naleznete přímo zde!

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu