Městské dotační programy 2021

 

 

 

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu nabízí v návaznosti na Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům možnost získání dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti sportu pro rok 2021.

Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

 

Podání žádosti bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu města -www.dotace.mmhk.cz

V oblasti sportu pro rok 2021 jsou vypsány tyto dotační programy:

 

1. Nájemné a provoz sportovišť 2021/2022

- datum zahájení výzvy 31.5. 2021

- datum uknočení výzvy 14.6. 2021

Podrobnosti k programu naleznete ZDE!

 

 

UKONČENÉ VÝZVY

 

2. Sportovní akce - I. kolo

- datum zahájení výzvy 9.11. 2020

- datum ukončení výzvy 25.11. 2020

   Sportovní akce - II. kolo

- datum zahájení výzvy 6.4.2021 

- datum ukončení výzvy 21.4.2021

Podrobnosti k programu naleznete ZDE!

 

3. Činnost sportovních organizací 

- datum zahájení výzvy 4.12. 2020

- datum uknočení výzvy 14.12. 2020 

Podrobnosti k programu naleznete ZDE!

 

4. Rozvoj a údržba sportovišť

- datum zahájení výzvy 13.1. 2021

- datum uknočení výzvy 27.1. 2021

Podrobnosti k programu naleznete ZDE!