O nás

Okresní sdružení České unie sportu Rychnov nad Kněžnou, z.s. provozuje svoje aktivity pro sdružené subjekty na území okresu Rychnov nad Kněžnou, který se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Sídlí na adrese U Stadionu 1498.,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

Charakteristika okresu Rychnov nad Kněžnou

Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí s okresem Hradec Králové, na severu s okresem Náchod. Jižní hranici má s okresy Pardubického kraje (s okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí). Východní hranici okresu tvoří státní hranice s Polskem. K 31. 12. 2022 se svou rozlohou 982 km2 podílí na celkové ploše Královéhradeckého kraje 20,6 % a je tak druhým největším okresem v kraji (za okresem Trutnov). Z hlediska počtu obyvatel je rychnovský okres nejmenším v kraji, k 31. 12. 2022 jich zde žilo 80 186, tj. 14,4, % z celkového počtu obyvatel kraje. Vyznačuje se nejmenší hustotou zalidnění, na 1 km2 připadá 81,6 obyvatel.

Povrch okresu tvoří v jihozápadní oblasti roviny, ve střední pahorkatiny, které posléze přecházejí v horský masív Orlických hor. Nejnižším bodem v okrese je místo u Týniště nad Orlicí (246 m nadmořské výšky), nejvyšším pak Velká Deštná (nejvyšší hora Orlických hor) s 1 116 m nadmořské výšky. Tyto výškové rozdíly se projevují i v rozdílnosti podnebí. Na jihozápadě je podnebí mírné, v oblasti Orlických hor je podnebí drsnější.

    

Pro jedinečnost krajiny, zachovalost jednotlivých prvků a jejich vzájemnou vyváženost byly v roce 1969 Orlické hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Do plochy 204 km2 bylo zahrnuto podhůří a hlavní hřeben od Olešnice v Orlických horách až po Zemskou bránu. Je zde také většina maloplošných chráněných území, z nichž nejcennější je národní přírodní rezervace Bukačka, často nazývaná botanickou zahradou Orlických hor. Celkem jsou na území okresu dvě národní přírodní rezervace, 22 přírodních památek a 21 přírodních rezervací.

 

  

 

Povodí okresu tvoří tři hlavní řeky, Divoká Orlice, Zdobnice a Bělá s hlavními přítoky Rokytenkou, Kněžnou, Říčkou a Dědinou. Území okresu náleží do povodí řeky Labe. Vodní plochy tvoří z celkové rozlohy okresu pouze 1,4 %.

Dopravní síť okresu charakterizují dva dopravní tahy: z Hradce Králové přes Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Vamberk směrem na Šumperk. Druhý pak z Náchoda přes Dobrušku, Rychnov nad Kněžnou a Vamberk do Ústí nad Orlicí a do Brna.

Mírné podnebí a v zimě dostatek sněhové přikrývky jsou důvodem ke stále vzrůstající návštěvnosti horských středisek Orlických hor. Region Rychnovska je dnes přitažlivou turistickou a rekreační oblastí, kde se mimořádné bohatství kulturních památek snoubí s malebnou krásou Orlických hor a krajiny podhůří. Rozmanitostí přírodních krás a bohatstvím kulturních památek se řadí k nejpozoruhodnějším místům české země. Přispívá k tomu i řada šlechtických sídel převážně obklopených rozlehlými parky se vzácnými dřevinami.

 

   

 

Z celkové rozlohy okresu tvoří 53,0 % zemědělská půda, ze které 57,5 % zabírá orná půda a 37,1 % je trvale zatravněná. Lesy pokrývají 38,0 procent plochy okresu.

Ve struktuře obcí převládají obce s počtem obyvatel 200–499 (35,0 %), 26,3 % všech obcí tvoří obce s 500–999 obyvateli a 18,8 % malé obce do 199 obyvatel. Z celkového počtu 80 samostatných obcí jich má 9 statut města a 2 statut městyse. Ve čtyřech městech nad pět tisíc obyvatel žilo 37,4 % trvale bydlícího obyvatelstva okresu. V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Rychnov nad Kněžnou s 11 178 obyvateli.

Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, bylo na území okresu vytvořeno sedm správních obvodů pověřených obecních úřadů - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Rokytnice v Orlických horách, Týniště nad Orlicí a Vamberk a tři správní obvody obcí s rozšířenou působností - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad Orlicí. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní správy pro všechny obce, které do jejich správního obvodu přísluší.

V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Rychnov n.Kn.

 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,z.s.

 Je registrováno jako občasnské sdružení dle Zákona č. 83/1990 Sb.u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-22204/93-R ze dne      31.12.2013 s licencí České unie sportu reg.číslo CZ 0524  ze de 29.10.2013.

Vzniklo na základě transformace sportovního prostředí ČR a to usnesením  21. valné hromady Sportovního sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou, kdy 21.VH projednala a schválila změnu stanov a v jejím rámci i změnu na 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU.

Posláním Okresního sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou je poskytovat jako servisní centrum sportu služby a servis TJ/SK, svazům/komisím v oblasti ekonomické, legislativní, metodické, organizační a informační. Jako střešní sdružení v regionu zajišťuje potřebnou platformu pro spolupráci se spolky, státní a veřejnou správou,institucemi a dalšími spolupracujícími organizacemi a subjekty.

Činnost organizace je realizována za finanční podpory

 

                    ÚDAJE:  
NÁZEV

Okresní sdružení ČUS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, z.s.

SÍDLO

U STADIONU 1498 

516 01 Rychnov nad Kněžnou
IIČO 00435783  
ČÍSLO ÚČTU 1537571/0100  
Spisová značka L2031 vedená u Krajského soudu Hradec Králové
ID datové schránky 8zbf5dh  
WWW stránky https://www.cushk.cz/rk/  
E-MAIL rk@cushk.cz  
PŘEDSEDA
Ing. Jiří Bartoš

MOBIL: 725 453 745

e-mail: bartos.fotbal@seznam.cz

             bartos@cushk.cz

         

EKONOM  František Jehlička

MOBIL: 732 775 252

e-mail: f.jehlicka@seznam.cz

             jehlicka@cushk.cz

EKONOM

Petra Arnoštová

MOBIL: 775 127 422

e:mail: jehlickova.petra@seznam.cz

            arnostova@cushk.cz

SEKRETÁŘ
Dagmar Hubálková

MOBIL: 732 159 743

e-mail: dasa.hubalkova@seznam.cz

                 hubalkova@cushk.cz

PRACOVNÍ DOBA:

PO-PÁ

7.00 -15.00 HODIN

MIMO PRACOVNÍ DOBU DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY