2022 - PROVOZ A ÚDRŽBA

Národní sportovní agentura  vyhlásila dne 28. 7. 2022  výzvu Provoz a údržba 2022. 
Tato výzva má pomoci TJ-SK  s úhradou energie, vodného a stočného, materiálu a údržbou TVZ.
 
Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.
 
Dotace může být poskytnuta do výše maximálně 50%  celkových nákladů souvisejících s provozem TVZ.
Minimální výše žádosti o dotaci je 40.000,- Kč.
Bližší informace najdete na stránkách NSA:   https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/