Povinnosti provozovatele sportovních akcí dle zákona č.65/2017 Sb.

K 31. 5. 2017 vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známý jako "protikuřácký zákon".

Kromě zákazu kouření v restauracích a ve vnitřních prostorách všech druhů sportovišť stanovuje některé povinnosti pořadatelům sportovních akcí.

V příloze je výpis z tohoto zákona.

Soubory ke stažení