Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu
Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a
tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na
tréninkové jednotce.
Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti 

o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 - Můj Klub 2023.

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.


Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou
žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.