KABINA 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách VÝZVU č. 8/2021 Kabina 2021 k investičnímu programu č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025.
 
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod. - TERMÍN PRODOUŽEN
DO 30.9.2021
 
DALŠÍ PODROBNOSTI NA STRÁNÁCH  NSA: https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/
 
 Případné další dotazy lze směřovat na emai

 

 

 

Kabina – Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025

Celková alokace výzvy je 400 milionů korun.

Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukončen 31. srpna.

Výše poskytnuté dotace z programu bude činit maximálně 80% celkové výše skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce – maximálně však 800 tisíc korun.

Hlavním cílem programu je podpora sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice.Cílem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj následující sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel (dále také jen „akce“): • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Celková alokace programu na celé uvedené dotační období 2021-2024 činí 3,223 miliardy korun ze státního rozpočtu.

Rozpočet programu vychází ze stanovené výše dotace 800 tisíc korun na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ účastníka programu. V České republice je podle dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020 celkem 5 800 obcí s počtem obyvatel do 3 000 včetně. Vzhledem k tomu, že této statistiky jsou zahrnuty i obce velmi malé nebo i obce, které mají sportoviště vybudované či opravené, bylo odhadnut počet obcí, které si v průběhu pěti let požádají o dotaci, na celkem 4 030 (zaokrouhleně).  

 

 

Vyhledávání

Novinky

Peněžní dar z KÚ KHK

 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo na svém jednání dne 31.10.2022 o poskytnutí daru dětským zájmových a sportovním spolkům a organizacím, jehož cílem…

více »

Nový předseda NSA

Nový předseda NSA   Předseda vlády České republiky Petr Fiala uvedl ve čtvrtek 1. prosince do funkce nového předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, který…

více »

NSA prodloužila "Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023" a "Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví" do 30.12.2022.

NSA prodloužila "Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023" a "Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví" do 30.12.2022.   https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/ …

více »

Zpravodaj č.9/2022

Zpravodaj č. 9/2022 : https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html str.     4   VV ČUS znepokojen nejistou administrací výzvy    …

více »

XXIX. valná hromada OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

  XXIX.  VALNÁ HROMADA Okresního sdružení ČUS  Rychnov nad Kněžnou,z.s se uskuteční V sobotu dne 3. prosince 2022 od 9.00 hodin v zasedací…

více »

Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví

NSA na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24…

více »
všechny novinky

Menu