KABINA 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách VÝZVU č. 8/2021 Kabina 2021 k investičnímu programu č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025.
 
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod. - TERMÍN PRODOUŽEN
DO 30.9.2021
 
DALŠÍ PODROBNOSTI NA STRÁNÁCH  NSA: https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/
 
 Případné další dotazy lze směřovat na emai

 

 

 

Kabina – Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025

Celková alokace výzvy je 400 milionů korun.

Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukončen 31. srpna.

Výše poskytnuté dotace z programu bude činit maximálně 80% celkové výše skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce – maximálně však 800 tisíc korun.

Hlavním cílem programu je podpora sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice.Cílem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj následující sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel (dále také jen „akce“): • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Celková alokace programu na celé uvedené dotační období 2021-2024 činí 3,223 miliardy korun ze státního rozpočtu.

Rozpočet programu vychází ze stanovené výše dotace 800 tisíc korun na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ účastníka programu. V České republice je podle dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020 celkem 5 800 obcí s počtem obyvatel do 3 000 včetně. Vzhledem k tomu, že této statistiky jsou zahrnuty i obce velmi malé nebo i obce, které mají sportoviště vybudované či opravené, bylo odhadnut počet obcí, které si v průběhu pěti let požádají o dotaci, na celkem 4 030 (zaokrouhleně).