KABINA 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách VÝZVU č. 8/2021 Kabina 2021 k investičnímu programu č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025.
 
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod. - TERMÍN PRODOUŽEN
DO 30.9.2021
 
DALŠÍ PODROBNOSTI NA STRÁNÁCH  NSA: https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/
 
 Případné další dotazy lze směřovat na emai

 

 

 

Kabina – Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025

Celková alokace výzvy je 400 milionů korun.

Příjem žádostí bude zahájen 12. července a ukončen 31. srpna.

Výše poskytnuté dotace z programu bude činit maximálně 80% celkové výše skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce – maximálně však 800 tisíc korun.

Hlavním cílem programu je podpora sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice.Cílem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj následující sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel (dále také jen „akce“): • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí, • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Celková alokace programu na celé uvedené dotační období 2021-2024 činí 3,223 miliardy korun ze státního rozpočtu.

Rozpočet programu vychází ze stanovené výše dotace 800 tisíc korun na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ účastníka programu. V České republice je podle dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2020 celkem 5 800 obcí s počtem obyvatel do 3 000 včetně. Vzhledem k tomu, že této statistiky jsou zahrnuty i obce velmi malé nebo i obce, které mají sportoviště vybudované či opravené, bylo odhadnut počet obcí, které si v průběhu pěti let požádají o dotaci, na celkem 4 030 (zaokrouhleně).  

 

 

Vyhledávání

Novinky

Můj klub 2022 – 2. kolo

  Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2022 – 2. kolo https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/ Zahájení…

více »

PRŮBĚH VYPLÁCENÍ DOTACE MŮJ KLUB 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí vydala Národní sportovní agentura tiskové prohlášení s…

více »

Výzva Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura  vyhlásila dne 28. 7. 2022  výzvu Provoz a údržba 2022.  Tato výzva má pomoci TJ-SK  s úhradou energie, vodného a stočného…

více »

Zpravodaj č.6/2022

Zpravodaj si můžete stáhnout na webu:  https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html …

více »

Neinvestiční dotační Výzva 14/2021 Můj klub 2022

  Neinvestiční dotační Výzva 14/2021 Můj klub 2022 S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných…

více »

Zpravodaj č.5/2022

Nové číslo Zpravodaje: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html …

více »
všechny novinky

Menu