Z á p i s č. 1 / 2020 ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s.

dále jen TSUT, které se konalo dne 17. 12. 2020 – per rollam

 

Přítomni: per rollam (telefonicky) – p. Havlina, p. Pejos, p. Vosáhlo

Omluveni: p. Musil

Schůzi zahájil a kontrolu zápisu provedl – per rollam Mgr. M. Vosáhlo

 

 

1.  Kontrola zápisu

     Byla provedena kontrola Zápisu č. 4/2019

     U s n e s e n í: splněno

 

2. Informace sekretariátu TSUT

M. Vosáhlo-Schůze se konala per rollam – telefonicky (Vosáhlo, Havlina, Pejos)

a) žádost o uvolnění člena VV TSUT Bc. P. Musila z funkce k 31.12.2020

    - člen VV TSUT p. Petr Musil požádal VV TSUT písemně e-mailem dne 16. 12. 2020               

      o uvolnění z funkce člena ve VV TSUT bez uvedení důvodu k 31. 12. 2020.

Všichni členové VV TSUT vyhověli žádosti z uvolnění funkce p. P. Musila k 31.12. 2020

 (příloha písemného vyjádření VV TSUT k uvolnění funkce – viz příloha).

Toto písemné vyjádření bylo zasláno p. P. Musilovi na e-mail 17.12.2020.

 

b) žádost TJ Lokomotiva Trutnov o snížení členského příspěvku TSUT na rok 2020 na

     polovinu podaná Bc. Petrem Musilem e-mailem 16.12.2020

Rozhodnutí VV TSUT žádosti nevyhovuje.

Toto písemné vyjádření bylo zasláno p. P. Musilovi na e-mail 17.12.2020 (viz. Příloha).

 

3. Různé

p. Ulrichová – TJ/SK jsou pravidelně informování formou e-mailu o aktuálních informacích ohledně dotací z NSA Praha, info z ČUS Praha, opatření vlády-covid 19.

        

Příští schůze VV TSUT – bude pozvánka dle situace Covid 19

U s n e s e n í

Mgr. Vosáhlo Miroslav – odešle e-mailem rozhodnutí VV Bc. Petru Musilovi (Loko Trutnov)

  1. Uvolnění z funkce člena VV TSUT k 31.12.2020 se vyhovuje
  2. Žádost o snížení příspěvku TSUT na rok 2020 na polovinu    

se nevyhovuje

 

termín: do 20.12.2020 Zápis bude umístěn na www.cushk.cz/tu

 

 

 

             Zapsala dne: 17. 12. 2020                                               Ulrichová Alena, v. r.   

            Zápis ověřil dne: 17.12. 2020                                           Vosáhlo Miroslav, Mgr., v. r.

 

 

Vyhledávání

Novinky

Formuláře k Vyúčtování dotace COVID-SPORT.

Odkaz zde: https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/ Otázky a odpovědi Nejčastější otázky a odpovědi   Případné další…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS č. 1/2021

Obsah Zpravodaje ČUS: str.     3  Lednový VV ČUS prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření i přípravu          …

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 10/2020

Zpravodaj ČUS č. 10/2020 Obsah Zpravodaje ČUS: str.     3  Česká unie sportu prokázala svou jednotu i sílu   4  Milan Hnilička ocenil…

více »

Z á p i s č. 1 / 2020 ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s.

dále jen TSUT, které se konalo dne 17. 12. 2020 – per rollam   Přítomni: per rollam (telefonicky) – p. Havlina, p. Pejos, p. Vosáhlo Omluveni: p. Musil Schůzi…

více »

„Provoz a údržba 2021“.

Zde odkaz na Výzvu a podání Žádostí:  https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 8/2020

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 8/2020.

více »
všechny novinky