Investiční výzvy 2024 - aktualizace

NSA na svých stránkách vydala dodatky k investičním výzvám 2024.
Dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev 04/2024, 05/2024, 06/2024 a 07/2024. 
 
U všech výzev se zároveň z technických důvodů posouvá datum zahájení a ukončení příjmu žádostí, a to od 5. 4. 2024 do 6. 5. 2024.
 
Detailnější informace naleznete v odkaze: https://nsa.gov.cz/nsa-vydala-dodatky-k-investicnim-vyzvam-2024/.
 
 
NSA na svých stránkách zveřejnila čtyři investiční výzvy pro rok 2024:
 
4/2024 Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč
05/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – výstavba
06/2024 Regiony 2024 – investice nad 10 mil. Kč – technické zhodnocení
7/2024 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024
 
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev
2.4. 2024 od 12:00 hod.
 
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ těchto výzev
2.5. 2024 do 12:00 hod.
 
Detailnější informace naleznete v jednotlivých výzvách na stránkách NSA https://nsa.gov.cz/dotace-investicni/.