Legislativa, vzory stanovy a smlouvy

DOKUMENT ilustrační foto

Přehled servisu ČUS včetně právních služeb

Na vyžádání vzory smluv pro členy ČUS
- zašleme na žádost - kontaktujte nás e-mailem cus.trutnov@seznam.cz nebo telefonicky 724545772 

SEZNAM VZORŮ SMLUV: 

Vzor výroční správy_SK_TJ

Vzor - generální plná moc

Vzor - smlouva o výpůjčce sportovního areálu

Vzor - smlouva o výpůjčce movitých věcí - např. sportovní nářadí

Vzor - smlouva o výkonu trenérské činnosti - živnostník

Vzor - smlouva o výkonu trenérské činnosti - člen

Vzor - smlouva o výkonu činnosti sportovce-hráče

Vzor - smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost

Vzor - smlouva o nájmu sportovního areálu

Vzor - plná moc k podání žádosti o dotaci

Vzor - kupní smlouva s obcí - nemovitá věc (např. hřiště)

Vzor - darovací smlouva s obcí - nemovitá věc (např. hřiště)

Vzor - darovací smlouva - poskytnutí finančního daru