Služby

SLUŽBY ilustrační foto

Územní pracoviště ČUS (Okresní sdružení ČUS a Krajské organizace ČUS) zajišťují odborný servis pro SK a TJ a vytváří potřebné podmínky pro krajské a okresní sportovní svazy, které organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé v daném regionu. Poskytují administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (technika, jednací prostory), podporu, poradenství a servis v ekonomických a právních činnostech SK a TJ - vedení účetnictví, žádosti a vyúčtování dotačních programů, daňové poradenství, apod., pomáhají s podporou sportu ve městech a obcích regionu, organizují dlouhodobé soutěže mládeže i dospělých, akce sportu pro všechny, otevřené veřejnosti.

Služby územních pracovišť ČUS pro sdružené SK a TJ

Poradenství v oblasti vedení klubu, legislativy, daní, účetnictví, personalistiky apod.

Informace o možnostech čerpání dotací (státních, krajských, městských), pomoc při podávání žádostí a vyúčtování dotace.

Vedení účetnictví za zvýhodněných podmínek.

Informace o legislativních změnách dotýkajících se sportovního prostředí, zasílání informačního zpravodaje.

Krytí v rámci hromadného úrazového pojištění při sportovní činnosti klubu (tréninky, soustředění, akce pořádané klubem) a pojištění odpovědnosti trenérů.

Osvobození od placení autorských poplatků pro případ užití autorských děl nebo produkcí výkonných umělců (opět jen v rámci nekomerčních klubových sportovních akcí).

Klub se může za velice výhodných podmínek připojit k pojištění odpovědnosti ze své činnosti či pojištění majetku.

Možnost cestovního pojištění s rozšířením na organizovanou sportovní činnost za výhodných podmínek.

Nákup softwarů za výhodných podmínek.

Přístup k softwaru na evidenci členů, majetku a ekonomických ukazatelů. (iscus.cz)

Možnost požádat o ocenění svých zasloužilých členů, kteří přispěli k rozvoji sportu v regionu.

Možnost zapojit svou akci do projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi a získat finanční a mediální podporu.

INFORMACE PRO SVAZY: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/narodni-sportovni-svazy.html