VH TSUT Trutnov 2021

TSUT   Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s.

Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 104, e-mail: tsut@volny.czwww.cushk.cz/tu

 

URČENO :

Tělovýchovným jednotám,                                                                    

sportovním klubům a okresním sportovním svazům

sdruženým v TSUT Trutnov a členům VV TSUT a RK TSUT Trutnov

   

 

Věc: VALNÁ HROMADA TSUT  9.12.2021

    

 

P O Z V Á N K A

 

                                                      Vážení sportovní přátelé,

 

na základě stanov TSUT Trutnov, z.s. rozhodl její výkonný výbor svolat Valnou hromadu na

 

ČTVRTEK  9. 12. 2021 od 16.00 hodin

 

V zasedací místnosti

Národního domu, I. patro,

Národní 199, Trutnov

Ostatní materiály obdrží delegáti při prezenci před zahájením valné hromady.

Každá tělovýchovná jednota, sportovní klub a okresní sportovní svaz bude na valné hromadě

zastoupen jedním delegátem (nejlépe předsedou či tajemníkem).

 Tomuto delegátovi vyplní a potvrdí TJ/SK či svaz mandát, kterým se prokáže při prezenci.

mandát nebude zasílán poštou, bude ke stažení včetně programu, jednacího řádu na

www.cushk.cz/tu  

 

Žádáme o potvrzení účasti (či omluvenky) vaší TJ/SK na VH TSUT na e-mail tsut@volny.cz nebo na telefon 731 148 104 do 30.11.2021.

 

Dále žádáme o dochvilnost delegátů a také o to, aby setrvali až do ukončení jednání,

 které se předpokládá v 18.00 hodin.

Cestovné nebude hrazeno.

 

                                                       Se sportovním pozdravem

 

Logo_TSUT_1Logo_TSUT_1

 Jaroslav Havlina  v.r.

                                                                                                  p

Vyhledávání

Novinky

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktualizace 21. listopadu 2021 V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22.…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vážená paní, vážený pane, na 22. 11. 2021 byl připraven seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.…

více »

VH TSUT TRUTNOV 9.12.2021 POZVÁNKA

TSUT Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 104, e-mail: tsut@volny.cz, www.cushk.cz/tu URČENO : Tělovýchovným…

více »

Pokyny předsedy ČUS

Vážení,   v příloze Vám přeposíláme info z ČUS Praha:   Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2021, Pokyn…

více »

Z ČUS došla další nová informace k vyplnění Můj klub 2022

Vážení sportovní přátelé,   posíláme Vám novou informaci ze strany NSA k uvedenému dotazu "Jakým způsobem vyplnit kolonku na první straně žádosti Můj klub 2022 (v…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

Vážená paní, vážený pane, v příloze Vám zasílám pozvánku na semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové…

více »
všechny novinky