VH TSUT Trutnov 9.12.2021

VALNÁ HROMADA TSUT TRUTNOV

9.12.2021 16:00-18:00 hodin

- Usnesení z VH TSUT Trutnov

- Zápis z VH TSUT Trutnov

- Zpráva o činnosti VV TSUT 

- Rozpočet a výsledek hospodaření VV TSUT a svazů  za r. 2020

 

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ UNIE TRUTNOVSKA, z.s. IČ 00435813

USNESENÍ z VH TSUT Trutnov konané dne 9.12.2021 v Trutnově

1. Valná hromada bere na vědomí:

     a)  Informaci o výsledku hospodaření VV TSUT a sportovních svazů za rok 2020

     b) Zprávu revizní komise TSUT Trutnov

2. Valná hromada schvaluje:

   a) Zprávu o činnosti VV od poslední valné hromady 28.11.2019 do 9.12.2021

   b) Členský příspěvek na rok 2022 dle počtu členů k 31.12.2021 v TJ/SK (viz tabulka dle počtu členů)

  •  

 k 31.12.2021 dle IS ČUS                          příspěvku na rok 2022 v Kč

   1 – 50                                                                 500,-

 51 – 100                                                             1 500,-

101 – 300                                                           2 000,-

301 – 500                                                           2 500,-

501 – 1000                                                         4 500,-

Nad 1 000                                                           5 000,-

3. Valná hromada ukládá VV TSUT Trutnov:

a) Zajistit činnost VV TSUT a zpracovat ekonomickou a administrativní agendu ČUS za rok 2021                             účetní výkazy, statistika, pasporty majetku, vyúčtování dotací)

b) V roce 2022 podat TJ/SK zprávu o stavu okresní organizace TSUT prostřednictvím webových stránek

c) Pravidelně projednávat závěry VH TSUT a závěry vyšších orgánů ČUS v návaznosti na činnost okresní    organizace

 4. Valná hromada ukládá TJ/SK a ostatním sdruženým subjektům:

a) Věnovat pozornost zkvalitnění organizátorské, tělovýchovné a ekonomické činnosti v působnosti TJ/SK a ostatních sdružených subjektů

b) Aktivně se podílet na rozvoji celé tělovýchovné organizace a plnit závěry přijaté valnou hromadou a úkoly přijaté VV TSUT týkající se TJ/SK a ostatních subjektů zejména na měnící se podmínky v souvislosti se vznikem Národní sportovní agentury

c) Zajistit zpracování a odevzdání statistiky TJ/SK a změn pasportů majetku za rok 2021 a účetních výkazů TJ/SK     a výročních zpráv TJ/SK prostřednictvím IS ČUS

d) Výběr členských příspěvků za rok 2022 (viz. tabulka dle bodu 2 b/ usnesení) včetně jejich odeslání na účet TSUT Trutnov zajistit nejdéle do 30.6.2022

 

V Trutnově 9.12.2021 v 17:30 hodin               

Mgr. Miroslav Vosáhlo – předseda návrhové komise + členové návrhové komise                                              Bc. Petr Musil – Lokomotiva Trutnov, Zdeněk Tomšík – FK Poříčí                                                                                            

Vyhledávání

Novinky

Investiční výzvy 2024 - aktualizace

NSA na svých stránkách vydala dodatky k investičním výzvám 2024. Dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev 04/2024, 05/2024, 06/2024 a 07/2024.    U všech výzev…

více »

Zpravodaj ČUS 03/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 03/2024

více »

Zpravodaj ČUS 02/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 02/2024

více »

Zpravodaj ČUS 01/2024

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 01/2024

více »

Zpravodaj ČUS 10/2023

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 10/2023

více »

Vyúčtování "Můj klub" 2023

Vážení sportovní přátelé,   NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví.   Informace…

více »
všechny novinky

Menu