Valná hromada KHUS 25.6. 2020

 

Výkonný výbor Královéhradecké unie sportu, z.s.

s v o l á v á  valnou hromadu

 

v termínu: čtvrtek 25. června 2020 v 16 hod. (prezence od 15,30 hod.)

na místo:  TJ Slavia Hradec Králové, Víta Nejedlého 1216/2, velká zasedačka

MHD 6 (od terminálu), z města 12, 14, 23, 27 – zastávka Průmyslová škola stavební

 

Pro jednání valné hromady navrhuje výkonný výbor tento program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a volební komise, schválení programu VH a jednacího řádu                
 3. Zpráva o činnosti KHUS od poslední valné hromady 23. 10. 2018
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Informace z jednání valné hromady ČUS, Nymburk 24. 6. 2020
 6. Výroční zpráva KHUS za rok 2019
 7. Informace předsedy volební komise o způsobu provedení voleb, schválení volebního řádu
 8. Volby
 9. Diskuze
 10. Zpráva volební komise o výsledku voleb
 11. Návrh rozpočtu KHUS na rok 2020
 12. Schválení usnesení valné hromady
 13. Závěr

KLÍČ: Každý subjekt, sdružený v KHUS (tělovýchovná jednota, sportovní klub, sportovní svaz), vysílá na valnou hromadu

          1 delegáta s hlasem rozhodujícím (nemusí to být statutární zástupce); delegát při prezenci 

          odevzdá mandátní lístek, potvrzený vysílající organizací.

 

Soubory ke stažení zde.

Obrázky

Menu