SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU - JEDNA Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE

 

Národní sportovní agentura (NSA) se od počátku svého působení snaží prosazovat zjednodušení podmínek pro podávání žádostí tak, aby vyplácení dotací bylo rychlejší. V současné době NSA intenzivně pracuje na přípravě dotačních výzev. Stejně důležitá je však i připravenost žadatelů o státní podporu v oblasti sportu.

Připravenost žadatelů o dotace přispěje ke snížení chybovosti podávaných žádosti a povede k plynulé a rychlé administraci. Jednou z podmínek, která bude předmětem kontroly u podaných žádostí, je splnění povinností stanovených zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Je potřeba, aby si žadatelské organizace již nyní zkontrolovaly, zda údaje zapsané ve spolkovém rejstříku dostupném na adrese justice.cz odpovídají skutečnosti a zda jsou ve Sbírce listin uloženy veškeré listiny, které v ní podle zákona uloženy mají být.

 

Více informací naleznete v dopise předsedy Národní sportovní agentury Milana Hniličky a příloze k tomuto dopisu (viz.soubory níže).

 

Zdroj: ptupraha.cz

Obrázky

Menu