Provoz a údržba 2022

Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České republice s náklady na provoz sportovišť, zejména se zvyšujícími se cenami energií. Alokace této dotační výzvy je 385 milionů korun.

Cílem vypsané výzvy je co nejdříve dostat finance do krizí zmítaných sportovních klubů. „Po celou dobu, co jsme vyjednávali o navýšení rozpočtu jsme tvrdili, že máme vše připraveno a můžeme ihned vypisovat. To jsme dnes potvrdili, když jsme vypsali výzvu do týdne od schválení. Sportovní kluby jsou v největší krizi za 30 let a musíme k nim dostat peníze v co nejrychlejším čase,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky. 

Výzva byla vyhlášená 28. července s tím, že zahájení příjmu žádostí je 1. srpna 2022. Žadatelé mohou podávat žádosti do 31. srpna „Vzhledem ke špatné finanční situaci sportovišť očekáváme veliký zájem ze strany žadatelů, což bude veliký nápor na administrativu. Přizpůsobujeme tomu vnitřní fungování Agentury tak, abychom byli schopni zpracovat žádosti co nejrychleji, jsme ale rádi, že můžeme tuto výzvu vypsat a sportovištím pomoci,“ uvádí 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

 

Žádost můžete podat prostřednictvím Rejstříku sportu od 1. 8. 2022 od 12:00

 

 

POZOR: 

11.6. Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz  a vyplněný elektronický formulář žádosti na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána. Žadatel dále vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

11.7. Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec ze své datové schránky nejpozději ve lhůtě dle bodu 5.3. V takovém případě musí být k žádosti přiložena písemná plná moc. Žadatele může zastupovat pouze jeden zmocněnec.

 

Vyhledávání

Novinky

NSA vypsala 2. kolo dotační výzvy MŮJ KLUB 2022

Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění formálních…

více »

NSA vypsala dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“

Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2022

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2022

více »

Informace k programu MŮJ KLUB 2022

NSA na svých stránkách zveřejnila informace ke stavu administrace výzvy Můj Klub 2022.  

více »

NSA zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub 2022

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice.…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »
všechny novinky

Menu