Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) vyhlásila dne 28. 7. 2022 Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022 (dále jen „Výzva“). NSA v bodě 13.3. této Výzvy stanovila podmínky pro stanovení (výpočet) poměrového koeficientu (poměru), na základě kterého si vyhradila právo snížit výši dotace každé žádosti podané v této Výzvě. Poměr, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí.

 

Stanovení poměru: Součet celkové výše dotací všech žádostí podaných ve lhůtě dle bodu 5.3. překročil disponibilní alokaci Výzvy.

Součet celková výše dotací všech žádosti:          802 390 184 Kč

Disponibilní alokace činí:                                          385 000 000 Kč

 

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného NSA ke dni 5. 9. 2022 rozhodla takto:

 

stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,50.

 

Poměr bude zpřesněn po zahájení administrace jednotlivých žádostí.

 

 


Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České republice s náklady na provoz sportovišť, zejména se zvyšujícími se cenami energií. Alokace této dotační výzvy je 385 milionů korun.

Cílem vypsané výzvy je co nejdříve dostat finance do krizí zmítaných sportovních klubů. „Po celou dobu, co jsme vyjednávali o navýšení rozpočtu jsme tvrdili, že máme vše připraveno a můžeme ihned vypisovat. To jsme dnes potvrdili, když jsme vypsali výzvu do týdne od schválení. Sportovní kluby jsou v největší krizi za 30 let a musíme k nim dostat peníze v co nejrychlejším čase,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

V rámci dotační výzvy „Provoz a údržba“ mohou sportoviště využít dotaci na energie související s provozem daného sportovního zařízení, vodné a stočné, sportovní materiál (včetně např. dezinfekce) nebo na provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění provozu (například bezpečnostní ochranu sportovního zařízení). Oprávněným žadatelem je spolek (nebo pobočný spolek), který je zapsaný v Rejstříku sportu a eviduje v něm provozované sportovní zařízení. Zároveň žadatel musí být bezúhonnou osobou a nesmí mít žádný dluh u státních orgánů jako je například Finanční správa České republiky. 

Výzva byla vyhlášená 28. července s tím, že zahájení příjmu žádostí je 1. srpna 2022. Žadatelé mohou podávat žádosti do 31. srpna „Vzhledem ke špatné finanční situaci sportovišť očekáváme veliký zájem ze strany žadatelů, což bude veliký nápor na administrativu. Přizpůsobujeme tomu vnitřní fungování Agentury tak, abychom byli schopni zpracovat žádosti co nejrychleji, jsme ale rádi, že můžeme tuto výzvu vypsat a sportovištím pomoci,“ uvádí 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

 

Žádost můžete podat prostřednictvím Rejstříku sportu od 1. 8. 2022 od 12:00

 

 

POZOR: 

11.6. Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz  a vyplněný elektronický formulář žádosti na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána. Žadatel dále vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele. Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

11.7. Žádost může jménem žadatele podat též zmocněnec ze své datové schránky nejpozději ve lhůtě dle bodu 5.3. V takovém případě musí být k žádosti přiložena písemná plná moc. Žadatele může zastupovat pouze jeden zmocněnec.

 

Vyhledávání

Novinky

Nový předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek

Předseda vlády České republiky Petr Fiala uvedl ve čtvrtek 1. prosince do funkce nového předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, který dosud vedl Český veslařský svaz.…

více »

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 9/2022  

více »

Prodloužení termínu MŮJ KLUB 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvám MŮJ KLUB 2023  a  MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ, kterým prodloužila termín příjmu žádostí   

více »

Vyhodnocení sportovců okresu Náchod za rok 2022

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »

Výzva MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví . Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a…

více »
všechny novinky

Menu