Valná hromada

Valná hromada OS ČUS Náchod 2023

V souladu se stanovami Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s. se

ve čtvrtek 22. listopadu 2023

v 17,00 hod. v sále Obecního domu ve Velkém Poříčí uskutečnila Valná hromada OS ČUS Náchod, z.s..


SOUBOR  USNESENÍ XXV. Valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s.  konané dne 22. listopadu 2023.

 

1. VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod

    za uplynulé období.

 

2. VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2021 a rok 2022.

 

3.  VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

  

Volební valná hromada OS ČUS Náchod 2021

V souladu se stanovami Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s. se

ve čtvrtek 11. listopadu 2021

v 17,00 hod. v sále Obecního domu ve Velkém Poříčí uskutečnila Valná hromada OS ČUS Náchod, z.s..


SOUBOR  USNESENÍ Valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Náchod, z.s.  konané dne 11. listopadu 2021.

1.VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod

    za uplynulé období.

2. VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2019 a rok 2020.

3.  VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

4. VH zvolila

 • předsedkyni OS ČUS Hanu Kopeckou,

 • členy VV OS ČUS pp. Bohuslava Bergra, Ing. Ladislava Jančíka, Kamila Krunku, Jiřího Podolníka, Ilonu Šanderovou,Libora Šnajdra,

 • členy KK pp. Janu Biedermanovou, Ondřeje Mrkose a Blanku Smejkalovou

5. VH ukládá statutárnímu orgánu OS ČUS učinit příslušné zápisy do spolkového rejstříku

6. VH  schvaluje roční regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČUS ve stejné výši jako v předcházejících letech – ve výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. (splatný každoročně k 31. 3.).

7. Valná  hromada  ukládá  VV OS ČUS  zpracovat připomínky a náměty z  diskuse  a informovat TJ,SK a sportovní svazy      

        

Materiál jako celek byl schválen Valnou hromadou Okresního sdružení ČUS Náchod, z. s. dne 11. listopadu 2021

 SOUBOR USNESENÍ Valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Náchod konané dne 27. května 2019.

 

1. VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod za uplynulé období.


2. VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2017 a rok 2018, a o rozpočtu na rok 2019


3.  VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

 

4.  VH bere na vědomí ukončení členství TJ Sokol Žďárky, z.s.

 

5. VH schvaluje roční regionální příspěvek TJ/SK na činnost  OS ČUS pro rok  2020 a rok 2021 ve stejné výši jako v předcházejících letech – pro rok 2020 ve výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2019 (splatný k 30. 6. 2020), a regionální příspěvek TJ/SK na činnost OS ČUS Náchod pro rok 2021 výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2020 (splatný do 30. 6. 2021).

 

6. Valná hromada ukládá VV OS ČUS  zpracovat připomínky a náměty z  diskuse  a informovat TJ,SK a sportovní svazy

            

Materiál jako celek byl schválen VH OS ČUS Náchod, z. s.

27. května 2019SOUBOR  USNESENÍ  Valné  hromady  Okresního  sdružení České unie sportu Náchod konané dne 20. listopadu 2017.

 

1.VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod za uplynulé období.

2. VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2015 a rok 2016, a o rozpočtu na rok 2017.

3.  VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

4.  VH zvolila

 • předsedkyni OS ČUS Hanu Kopeckou,

 • členy VV OS ČUS pp. Bohuslava Bergra, Ing. Ladislava Jančíka, Stanislava Jiráska, Jiřího Podolníka, Petra Scholze, Ilonu Šanderovou, Libora Šnajdra, Ing. Petra Vítka

 • členy KK pp. Janu Biedermanovou, Hanu Lhotskou a Blanku Smejkalovou
   

5. VH ukládá statutárnímu orgánu OS ČUS učinit příslušné zápisy do spolkového rejstříku

6. VH  schvaluje roční regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČUS pro rok  2018 a rok 2019 ve stejné výši jako v předcházejících letech – ve výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2017 (splatný k 30. 6. 2018), a regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČUS Náchod pro rok 2019 výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2018 (splatný do 30. 6. 2019).

 

7. Valná  hromada  ukládá  VV OS ČUS  zpracovat připomínky a náměty z  diskuse  a informovat TJ,SK a sportovní svazy

 Materiál jako celek byl schválen VH OS ČUS Náchod, z. s.

 

 


SOUBOR  USNESENÍ  Valné  hromady Okresního  sdružení  České  unie sportu Náchod  konané  dne 25. května 2015

I/1.VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod za uplynulé období.

I/2. VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2013 a rok 2014.

I/3  VH bere na vědomí zprávu revizní komise.

II/1 VH schvaluje změnu stanov včetně názvu Okresní sdružení České unie sportu, z.s.  (dále jen OS ČUS)

II/2  VH ukládá statutárnímu orgánu OS ČUS učinit příslušné zápisy do spolkového rejstříku

III/1. VH schvaluje rozpočet roku 2015

III/2. VH schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 ve stejné výši jako rozpočet pro rok 2015

III/3. VH  schvaluje regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČUS Náchod pro rok 2016 ve 

                                výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31. 12. 2015      

IV/1.   VH schvaluje ukončení členství těmto organizacím

 • TJ Sokol Libchyně č. licence 3605038
 • TJ Sokol Rožmitál č. licence3605093
 • TJ ROMA Červený Kostelec č. licence3605163
 • SK Goll Běloves č. licence3605157
 • FK Vernéřovice č. licence3605154
 • Project Sport Hronov o.s. č. licence 3605184
 • Horolezecký klub TIBA Jaroměř č. licence 3605132
 • Basketbalový klub Jaroměř č. licence 3605149
 • Jdem dál životem Broumov č.l icence 3605160
 • Axit Doldy o.s.  č. licence 360517

 pro nedodržení základních povinností po dobu 2 let

 

IV/2.  VH schvaluje zánik členství vystoupením ze sdružení těmto organizacím na vlastní žádost

 • TJ STAR Babí   č. licence 3605002
 • TJ Slavia - jachting Česká Skalice č. licence 3605052
 • TJ Sokol Ruprechtice č.licence 3605063
 • TJ Sokol Říkov č.licence 3605065
 • TJ Sokol Stárkov č.licence 3605070
 • TJ Sokol Vrchoviny č.licence 3605081
 • VK ZBA PULS N.Město č.licence 3605125
 • JK Provio Hustířany č.licence 3605168
 • TJ KČT Červený Kostelec č.licence 3605108
 • SK Vysokov č.licence 3605177

V/1. Valná  hromada  ukládá  VV OS ČUS  zpracovat připomínky a náměty z  diskuse  a informovat TJ,SK a sportovní svazy

VI/1  XXI. VH OS ČUS Náchod potvrzuje

 • ve funkci předsedkyni OS ČUS Hanu Kopeckou, zvolenou volební valnou hromadou dne 25. 11. 2013

 • ve funkci místopředsedů Bohuslava Bergra, Ing. Josefa Míla, zvolené výkonným výborem OS ČUS  dne 25. 11. 2013

 • ve funkci členy VV OS ČUS Bedřicha Erbena, Karla Jindru,  Stanislava Jiráska,  Jiřího Podolníka,  Ilonu Šanderovou,  Ing. Petra Vítka, zvolené volební valnou hromadou dne 25. 11. 2013

 • ve funkci kontrolní komise OS ČUS předsedu Ing. Jiřího Douchu, členy Martinu Mědílkovou a Hanu Lhotskou, zvolené volební valnou hromadou dne 25. 11. 2013

Materiál jako celek byl schválen VH OS ČUS Náchod, z. s.

                           


SOUBOR USNESENÍ valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Náchod konané dne 25.listopadu 2013.

I/1.VH bere na vědomí zprávu předsedkyně o činnosti OS ČUS Náchod za uplynulé období.

I/2. VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2012.

I/3 VH bere na vědomí zprávu revizní komise.

II/1 VH schvaluje změnu stanov včetně názvu Okresní organizace České unie sportu (zkratka OS ČUS Náchod)

III/1 VH zvolila - předsedkyni OS ČUS Hanu Kopeckou,
- členy VV OS ČUS pp.Bedřicha Erbena, Bohuslava Bergra, Karla Jindru,Stanislava Jiráska, Ing.Josefa Míla, Jiřího Podolníka, Ilonu Šanderovou, Ing. PetraVítka
- členy RK pp.Ing.Jiřího Douchu, Martinu Mědílkovou a Hanu Lhotskou

IV/1. VH OS ČUS Náchod schvaluje rozpočet roku 2013 vycházející ze známých skutečností k 30.10.2013
IV/2. VH OS ČUS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 ve stejné výši jako rok 2013
IV/3. VH OS ČUS schvaluje regionální příspěvek TJ/SK na činnost servisního pracoviště OS ČUS pro rok 2014 a 2015 ve výši 30,- Kč na člena TJ/SK ze statistiky k 31.12.2013 resp. k 31.12. 2014.
IV/4. VH OS ČUS schvaluje změnu statutu použití RF pro rok 2014 – na zajištění hospodaření servisního pracoviště OS ČUS Náchod pro udržení pracoviště do VH, která se uskuteční nejpozději do 31.10.2015

V/1. VH OS ČUS schvaluje ukončení členství těmto organizacím
- Sportovní klub TORPEDO Náchod č.licence 3605151
- TJ Sokol Spy č.licence 3605067
- Rajbas klub Náchod č.licence 3605162
pro nedodržení základních povinností po dobu 3 let

V/2. VH OS ČUS schvaluje zánik členství vystoupením ze sdružení těmto organizacím na vlastní žádost
- Country club Nová Amerika č.licence 3605173
- Judo club Broumov č.licence 3605145
- Tennis Club Nové Město nad Metují č.licence 3605107
- Yoshinkan Nové Město nad Metují č.licence 3605152
- Bowling Náchod č.licence 3605156

VI/1. VH OS ČUS Náchod a schvaluje delegáta VH ČUS která se bude konat v roce 2014 a 2015 v Nymburce :
p. Hanu Kopeckou

VII/1. Valná hromada ukládá VV OS ČUS zpracovat připomínky a
náměty z diskuse a informovat TJ,SK a sportovní svazy


Materiál jako celek byl schválen VH OS ČUS Náchod

Vyhledávání

Novinky

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2024

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »

Erasmus+

Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě.

více »
všechny novinky

Menu