Krajské dotace

 

DAR Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby (založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), se sídlem v Královéhradeckém kraji, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase mají možnost podat si žádost o peněžní dar z Královéhradeckého kraje.

 

Výše daru:  Kč 200,-/dítě.

V příloze zasíláme výzvu, VZOR žádosti a hlavně VZOR formuláře pro seznam dětí a mládeže s ročníkem narození 2004-2016 registrovaných u žadatele ke dni podání žádosti.

Další přílohou jsou:

- kopie výpisu z bankovního účtu (stačí titulní strana s identifikací majitele účtu)

- úplný výpis z evidence skutečných majitelů

Žádost se odesílá v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz ) s využitím datové schránky žadatele o dar.

 


Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Vyhledávání

Novinky

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2023

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2023 dotace z Národní sportovní agentury.

více »

NSA stanovila poměr snížení výše dotace MŮJ KLUB 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024. 

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2024

více »

Sportovec roku 2023 okresu Náchod

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »

Erasmus+

Program Erasmus+ se stává rok od roku populárnějším a zajímavějším nástrojem a zdrojem financí pro rozvoj sportovních organizací v Evropě.

více »
všechny novinky

Menu