Investiční dotace 2021

 

Národní sportovní agentura vyhlásila Výzvu Regiony 2021

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser na tiskovém brífinku představil novinářům novou investiční Výzvu Regiony 2021, kterou Agentura reaguje na nedávné zrušení Výzvy Investice nad 10 milionů. Nová Výzva má vyšší alokaci, takže by měla podpořit větší množství projektů i dát více času na start realizace. 

„Nová výzva reaguje na zrušení výzvy Investice nad 10 mil. Kč, kde uspělo pouze dvacet žádostí a dalších téměř 300 žádostí v hodnotě 5,4 miliardy korun ani nebyly hodnoceny. Teď budou hodnoceny všechny projekty. Budeme hodnotit kvalitu projektů, nikoliv časově. Zasmluvněno bude do roku 2021, ale začátek realizace může být až do konce roku 2022. Změnily se také parametry pro minimální a maximální dotaci na jeden projekt. Místo deseti až 50 milionů korun to bude od jednoho do 40 milionů. Stáhli jsme to maximum, abychom mohli co nejvíce projektů vypořádat,” uvedl Neusser.

Výzva je cílená na především na organizovaný sport a podporu majetku, který sportovní organizace dostaly zpět po revoluci, ale bez šance na podporu investic těchto sportovišť. Specifická výzva cíli předně na podporu regionálních sportovišť. Je zacílená pro podporu organizovaného sportu lokálního charakteru a podporuje sportování dětí i využití sportovišť školami.

„Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních, základních školách s vazbou na volnočasové aktivity. Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění pro širokou veřejnost,“ dodal Neusser.

„Naše vize vznikla na základě mnoha připomínek a diskusí s kluby a tělovýchovnými jednotami. Zároveň se vracíme k původnímu záměru, proč vlastně Agentura vznikla a komu má sloužit především. Je to organizovaný sport a sportovní organizace, které nemají jinou možnost čerpání investičních dotací na svá sportoviště. Ani v rámci operačních programů, od jiných národních poskytovatelů, ani ze současného Národního plánu obnovy,“ uvedla místopředsedkyně pro sport Markéta Kabourková.

Text výzvy je přiložen ZDE


Národní sportovní agentura využila právo dle ustanovení 28.2 Výzvy, ve kterém si vyhrazuje právo Výzvu zrušit. NSA jako správce programu při svém rozhodování přihlédla k technickým komplikacím systému při podávání žádostí. Ve znění Výzvy chybí specifické věcné podmínky pro řádné naplnění cílů Výzvy v podobě rovných podmínek pro všechny a věcných kritérií pro hodnocení jednotlivých projektů ve vztahu k jejich úspěšnosti a zejména zajištění efektivní, transparentní a systematické podpory sportu.  

V textu výzvy byly dále, správcem programu, shledány nejasnosti neumožňující řádné posouzení žádosti z pohledu jeho kvality, kdy Výzva byla koncipována jako nesoutěžní, což dokazuje i znění čl. 5.3., který konstatuje, že po vyčerpání alokace, bude jeho žádost v případě schválení, zařazena do zásobníku projektů.

„Přiklonili jsme se k vypsání nové soutěžní výzvy bez absence hodnotících kritérií v podobě posouzení kvality projektů a ekvivalentu bodového hodnocení, s důrazem na jednoznačné a transparentní koncipování hodnotících kritérií takovým způsobem, aby bylo zřejmé, v jakých otázkách či kritériích, a jak konkrétně, spolu budou jednotliví žadatelé „soutěžit“ a bylo zřetelně přezkoumatelné, zda poskytovatel dotace hodnotil žádosti tak, jak předeslal. Touto výzvou chceme naplnit poslání agentury a směřujeme tím do amatérského organizovaného sportu. Tam chceme zacelit vnitřní dluh, který byl způsoben převodem sportovišť do vlastnictví spolků bez možnosti dalšího rozvoje těchto sportovišť,“ uvedla místopředsedkyně pro sport Markéta Kabourková.


Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila nové investiční programy

 

Kabina 2021 - Výzva  k investičnímu programu č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025.

 

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

 

Místem realizace akcí jsou katastrální území obcí České republiky do 3 tis. obyvatel.

 

Výzva je určena pouze pro akce, na jejichž realizaci bude požadovaná dotace ve výši:

a) minimálně: 100 tis. Kč

b) maximálně: 800 tis. Kč

nebo do výše sloučených limitů

 

Znění výzvy přikládáme v příloze.

Povinné přílohy naleznete zde: Výzva Kabina 2021 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

 

 

Výstavba standardizované sportovní infrastruktury

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury formou výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů.

Program bude podporovat výstavbu konkrétně určených typů sportovních zařízení, a to:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.

Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven:

 • 60 mil. Kč pro výstavbu tréninkových multifunkčních hal,
 • 90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních stadionů,
 • 90 mil. Kč pro výstavbu plaveckých bazénů 25 m.

Více informací o programu zde https://agenturasport.cz/dotace/vystavba-standardizovane-sportovni-infrastruktury/

 

Nadregionální sportovní infrastruktura

Program je zaměřen zejména na podporu výkonnostního a vrcholového sportu včetně konání soutěžních zápasů, může ale přispět i k rozvoji sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně postižených osob v České republice.

Program je zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení konkrétně určených typů sportovních zařízení nadregionálního významu, a to:

 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Více informací o programu zde https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/

Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven ve výši 300 mil. Kč.

Dolní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

 

 

Regionální sportovní infrastruktura

Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. 

Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % celkových způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

Dolní limit dotace je stanoven ve výši 1 mil. Kč.

Více informací o programu zde https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/

 

 

Zdroj: ČUS