Investice 2024

Dotační výzvy v roce 2024

Národní sportovní agentura v souladu se schváleným státním rozpočtem kapitoly vyhlásila v roce 2024 následující dotační Výzvy na poskytnutí investičních dotací s předpokládaným časový harmonogramem:

1. čtvrtletí 2024:

Výzvy z níže uvedených programů  zveřejněny 15. 3. 2024 a příjem žádosti do těchto výzev probíhal od 1. 4. 2024 do 6. 5. 2024.

Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktury 2020-2026:

Výzva REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – pouze pro technické zhodnocení stávajících sportovních zařízení, sportovišť

Výzva REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – pouze na výstavbu nových sportovních zařízení, sportovišť

Výzvy REGIONY 2024 – INVESTICE POD 10 MIL. KČ – technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení, sportovišť

Programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2025:

Výzva STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024

 

Národní sportovní agentura v souladu se schváleným státním rozpočtem kapitoly předpokládá vyhlásit v roce 2024 následující dotační Výzvy na poskytnutí investičních dotací s předpokládaným časový harmonogramem:

2. čtvrtletí roku 2024:

Program č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice – 2020-2024

Specifická Výzva Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2024.

Program č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025

Výzva Kabina 2024, která bude umožňovat i technické zhodnocení či výstavbu pouze pro zázemí sportovního zařízení.

Informace k Nadregionální sportovní infrastruktuře:

Alokace programu č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura 2020-2026 je vyčerpána, a proto v roce 2024 se nepředpokládá vyhlásit dotační výzvu v rámci tohoto programu.

Podrobné informace naleznete zde: https://nsa.gov.cz/dotace-investicni/