Letní vlna rozvolňování protiepidemických opatření

 

 

Od 1. července 2020 budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších vnitřních akcích a v metru. MZ ČR také zveřejnilo mapu aktuální epidemiologické situace v regionech ČR.

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je dle tiskové zprávy MZČR v rámci celé České republiky stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji – proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Stále platí mimořádné opatření MZDR 20588/2020-9, které od 22. 6. 2020 povoluje konání hromadných akcí venku i uvnitř s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas, ve stavebně členěných areálech až 5 oddělených sektorů po 1000 osobách.

Provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť od 1.7.2020 upravuje mimořádné opatření MZDR 20581/2020-8 – základním pilířem nadále zůstává pravidelná dezinfekce. Doporučuje se:

zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),

zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Zákazníci by měli být ve všech provozovnách vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. Provozovatelé jsou povinni umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Provoz stravovacích, ubytovacích a dalších služeb také upravuje výše zmíněné opatření.

Zdroj: ptupraha.cz

Obrázky

Vyhledávání

Novinky

Připravuje se program COVID Sport 2

   

více »

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s …

více »

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS

více »

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace!

Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Sankce mohou být vážné     Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom…

více »

Letní vlna rozvolňování protiepidemických opatření

více »

Úspěšní žadatelé v programu MŠMT MŮJ KLUB 2020

více »

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

více »

Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta ZDROJ: ČTK AUTOR: Kateřina Šulová

více »

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu „COVID-SPORT“

více »

Valná hromada KHUS 25.6. 2020

 

více »

Vláda schválila program COVID – Sport

více »

SPRÁVNÝ ZÁPIS VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU - JEDNA Z PODMÍNEK ZÍSKÁNÍ DOTACE

více »

Postup spolku při nemožnosti konání volební valné hromady (Novelizováno)

více »

Leták ministerstva zdravotnictví

 

více »

Kompletní složení poradního orgánu NSA – Národní rady pro sport

více »

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 města Hradec Králové

                                           

více »

Nově nás najdete i na facebooku!!

více »
všechny novinky

Menu