Stolní tenis RSST

 

Regionální svaz stolního tenisu* Komplexní materiály        
                                                        RSST Hradec Králové

Soutěže v sytému STIS    Stránky krajského svazu
       

             
 

                                                  U S N E S E N Í

Regionální konference RSST HK,která se konala dne 20. května 2014 v Hradci Králové

1. Konference schvaluje:

 • Zprávu o činnosti za rok 2013, zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu    na rok 2014 (plánované příjmy 10.000,- Kč, plánované výdaje 10.000,- Kč)
 • Delegáta a náhradníka na konferenci KHKSST 14.6.2014: p.Zajíc, pí.Ulrychová

2. Konference ukládá:

 • Uspořádat dlouhodobé soutěže družstev dospělých a mládeže v sezóně 2014/2015

 • V dlouhodobé soutěži družstev mužů v sezóně 2014/2015 při počtu účastníků do12 včetně uspořádat soutěž v jedné soutěžní třídě, při počtu 13 a vyšším ve dvou soutěžních třídách s povinným sestupem posledního družstva ze soutěže I.třídy

 • Od sezóny 2015/2016 dále nenavyšovat počet účastníků v dlouhodobé soutěži družstev mužů I.třídy nad 12 družstev, při vyšším počtu rozdělit soutěž na 8 družstev do přeboru I.třídy a zbylá družstva do přeboru II.třídy

 • Uspořádat regionální přebory jednotlivců v kategorii dospělých v sezóně 2014/2015

 • Úsporně hospodařit s finančními prostředky.

 • Zachovat povinnost pečovat o mládež pro účastníky regionálního přeboru družstev mužů I. třídy

 • Pokračovat v prezentaci výsledků regionálních soutěží ve stolním tenisuv regionálním tisku a na internetu

  3. Konference doporučuje:

 • Využit jako hrací dny pro dlouhodobé soutěže družstev mužů všední dny (pondělí až pátek)

   

  V Hradci Králové 20. května 2014

Vyhledávání

Novinky

Rozdělení státního rozpočtu pro sport-Program VIII

Neinvestiční dotace na rok 2017 PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

více »

Naděje královéhradeckého sportu 2016

Ve středu 8. února 2017 se v sále Filharmonie Hradec Králové uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů v kategorii mládeže.Slavnostního večera se…

více »

Nejúspěšnější sportovec roku 2016

Neúspěšnějším sportovcem Hradce Králové roku 2016 se stal judista Judoclubu Hradec Králové  Pavel Petřikov. Výsledky ankety vyhlášené na galavečeru v sále Filharmonie dne 1.2…

více »

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů.......

POVINNOST zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o…

více »

Projekt ČUS Sportuj s námi

Česká unie sportu připravila projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS SPORTUJ S NÁMI. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních…

více »
všechny novinky

Menu