FPVPP 2020: Výzva k podání žádosti!

 

Sportovním spolkům se sídlem v Hradci Králové a působících na území města, k podání žádostí na přidělení dotace z rozpočtu města Hradec Králové, kterou rozděluje Královéhradecká unie sportu na základě uzavřené „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů č. 2020/1006 ze dne 19. 5. 2020“.

 

Žádosti lze podávat od pondělí 25. 5. 2020, nejpozději do úterý 9. 6. 2020 do 15 hod.

*Způsoby podání: poštou, elektronicky (kvalitně oskenované s podpisy), osobně (schůzku nutno sjednat předem, kontakt proběhne za dodržení hygienických podmínek – rouška, dezinfekce, 2m rozestupy).

 

Pro úspěšné podání musí žadatel splňovat současně všech 7 následujících podmínek:*(Prosím pečlivě prostudujte, některé podmínky byly doplněny či změněny)

  • Je spolkem, který v celém roce 2018 a 2019 vyvíjel celoroční sportovní činnost, podle stanov zaregistrovaných ve spolkovém rejstříku, na území města Hradec Králové, a jeho členové se kromě sportovní přípravy účastnili soutěží družstev či jednotlivců, pořádaných příslušnými svazy/asociacemi nebo jiných veřejných vystoupení (akademií)
  • Je spolkem, který vede evidenci všech svých členů a jimi zaplacených příspěvků. Vede účetní nebo daňovou evidenci odpovídající typu spolku a v rozlišení, odpovídajícímu těmto pravidlům. V účetní nebo daňové evidenci je schopen odlišit hlavní (sportovní) činnost od vedlejších (podnikatelských)
  • Je spolkem, který má individuální členy, kteří prokazatelně platí individuální členské/oddílové/registrační příspěvky alespoň ve výši 300 Kč za kalendářní rok
  • Je spolkem, jehož členové provozují organizovanou celoroční (minimálně 10 měsíců v roce, do kterých se započítávají i měsíce, ve kterých nebylo možné činnost provozovat v důsledku zákazů stanovených státem v souvislosti s COVID-19) sportovní činnost (dotace se nevztahuje na účastníky kurzů s omezenými vstupy a příměstských táborů, pokud současně nejsou řádnými členy, provozující celoroční organizovanou sportovní činnost)
  • Je spolkem, který ke své činnosti vede a minimálně 3 roky archivuje docházku (u členů do 23 let věku včetně)
  • Je spolkem, který není příjemcem dotace z rozpočtu města Hradec Králové na činnost sportovních organizací – akademií dětí a mládeže (fotbalová, hokejová, basketbalová, tenisová)
  • Je spolkem, který k žádosti dodá rozpis tréninkové činnosti v aktuálním roce (přehled tréninkových skupin, místa a času konání organizované sportovní aktivity)

      Výzva a formulář žádosti ke stažení níže!

Menu