Zpráva z červencového zasedání Sportovní komise Rady města Hradec Králové

Červencové zasedaní sportovní komise Rady města Hradec Králové přineslo tyto nejdůležitější body.
Komise:
  • Navrhla ke schválení přes 16 miliónů Kč na vrcholový a výkonnostní sport.
  • Uložila náměstkovi Hlouškovi zajistit další finanční prostředky do tohoto dotačního titulu ještě pro tento rok – důvodem bylo velký nedostatek finančních prostředků v tomto dotačním programu oproti požadavkům klubů.
  • Doporučila vedení města návrh rozpočtu v jednotlivých položkách Fondu 5P – oblast sportu pro rok 2024.
  • Navrhla ke schválení dotace FC HK - 1. fotbalová liga mužů 23/24 a podpora sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury (Bavlna, Stadion Hradec Králové) 23/24.
  • Podpořila navýšení dotace Bruslařskému klubu Hradec Králové.
  • Byla informována o přípravě vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 2023.