Vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2019!

 

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019

 

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

 

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020).

 

Způsob, manuál a formuláře pro vyúčtování dotace v programu MŮJ KLUB 2019 naleznete přímo ZDE. 

Kontakt přímo na pracovníky MŠMT pro administraci programu Můj Klub naleznete zde(Oddělení neinvestičních dotací ve sportu, Královéhradecký kraj, Ing. Vlčková Tereza)

Dovolujeme si upozornit, že tabulka vyúčtování prošla od prvního uveřejnění drobnou změnou – z tabulky byla odstraněna závorka v řádku „Jiné“ v sekci SPORTOVNÍ ČINNOST (v závorce byl původně odkaz na poznámku, aniž by v tabulce sloupec „Poznámka“ byl).

Vyúčtování a finanční vypořádání dotace z programu Můj klub za rok 2019 je velmi jednoduché a skládá se pouze ze 2 tabulek, ke kterým se NEPŘIKLÁDAJÍ žádné kopie dokladů, výstupy z účetnictví ani tabulka s přehledem mzdových nákladů.

SPORTOVNÍ ČINNOST
Výdaje na zaměstnance (mzdy, DPP, DPČ) odměny trenérů, organizačních a dalších pracovníků zaměstnaných na HPP, DPČ nebo DPP
Trenérské služby odměny trenérů OSVČ
Služby - ostatní startovné, cestovné, doprava, ubytování, stravování, pronájem sportovišť
Materiál nákup sportovního vybavení - dresy, teplákové soupravy, sportovní tašky, míče, hokejky, kužely, tréninkové pomůcky
Jiné výplaty rozhodčích mládežnických utkání, svazové poplatky
PROVOZ A ÚDRŽBA

Výdaje na zaměstnance (mzdy, DPP, DPČ)

- provoz a údržba

odměny správců, údržbářů, úklidových pracovníků zaměstnaných na HPP, DPČ nebo DPP
Služby provoz - energie spotřeba el. energie, plynu, vody v souvislosti s provozem sportovních zařízení
Služby provoz - ostatní správa sportovišť, údržbářské práce, úklid, opravy, revize atd. (fakturace od právnických osob nebo OSVČ)
Materiál - provoz a údržba nákup hnojiva, antuky, barev, laků atd.

Na co je potřeba si při využití a vyúčtování dotace z programu Můj klub 2019 dát pozor?

  • V rozhodnutí MŠMT se opět objevila povinnost sestavit a do 30.6.2020 uveřejnit v systému IS-SPORT roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za rok 2019 (doporučujeme tuto podmínku splnit i za rok 2018, přestože mezi povinnostmi příjemce v Rozhodnutí MŠMT uvedena nebyla)
  • Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem Rozhodnutí MŠMT (nová podmínka!)
  • Stejně jako v předchozím roce je potřeba přijatou dotaci vyúčtovat a finančně vypořádat do 15.2.2020
  • U všech nákladů (mzdových, materiálních i nákladů na služby) je omezení 50 tis. Kč/osoba/měsíc, přičemž osobou je míněna jak fyzická, tak právnická osoba (pozor na faktury za soustředění nebo opravy apod.!)
  • Z celkové částky dotace lze na provoz a údržbu sportovního zařízení použít maximálně 50 %.

Zdroj: ptupraha.cz

Soubory ke stažení:

  • Manuál: platný pro dotační program - MŮJ KLUB 2019 

MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf

  • Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:

MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx

Vyhledávání

Novinky

DEN NÁBORŮ A SPORTU PŘILÁKAL VÍCE NEŽ 600 DĚTÍ!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině druhý ročník Dne náborů a sportu za účasti více než 40 sportovních klubů z Hradce Králové. …

více »

MAPING hradeckých sportovišť – Teniscentrum DTJ Hradec Králové

V rámci mapingu sportovišť v Hradci Králové nemohl předseda Jakub Lejska zapomenout na jeden z největších tenisových klubů v České republice, Teniscentrum DTJ Hradec Králové, kde…

více »

VÝZVA MŮJ KLUB 2. KOLO

V pondělí 8. 8. Národní sportovní agentura zveřejnila druhé kolo výzvy MŮJ KLUB. Příjem žádosti pro oprávněné žadatele začíná zítra 11. 8. od 12 hodin a potrvá do 12. 9. do 12…

více »

Zřízení DATOVÝCH SCHRÁNEK

S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřizována každé právnické osobě – tedy nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm, které…

více »

Výzva PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala 28. července NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České…

více »

MAPING hradeckých sportovišť – Sportovní areál Bavlna

V rámci mapingu sportovišť předseda okresní organizace Jakub Lejsek zavítal do sportovního areálu a fotbalové akademie Bavlna. 

více »
všechny novinky

Menu