VK SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Loděnice VK Slavia

Loděnice byla postavena kolem roku 1918 jako "nová" vojenská plovárna. Nahrazovala "starou" vojenskou plovárnu, která byla umístěna na levém břehu Orlice naproti dnešnímu zimnímu stadionu a musela ustoupit regulaci řeky Orlice. Správce plovárny byl pan Hušek. I s ním byla plovárna roku 1978 převedena do majetku TJ Slavia Hradec Králové a od té doby je v užívání klubu. V roce 2005 došlo k převodu majetku z TJ Slavia na VK Slavia.

Jedná se o vodácko-turistický klub, kde není sportovní náplní pouze kanoistika. Věnují se také jiným sportům, například lyžování, cyklistika, horolezectví a další volnočasové aktivity. Klub má okolo 150 členů (50 mládež, 100 dospělých). Poslední roky se daří nabírat nové členy jak z řad dětí, tak i dospělých.

Oddíl vedou proškolení cvičitelé a instruktoři vodní turistiky, kteří jsou oprávněni organizovat tábory a zotavovacích akce. Mají kvalifikaci zdravotníků zotavovacích akcí pro mládež a dorost a další odborná školení.

Nejzajímavější informace předsedy Petra Dittricha:

Klub má každý rok rozpočet okolo jednoho milionu Kč. Snaží se využívat všech možných dotačních programů (NSA, město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Český svaz kanoistů a dalších osobní zdroje). V posledních letech využil klub také investiční dotaci na přívěs v hodnotě 100 000 Kč od města Hradec Králové a 100 000 Kč od Královéhradeckého kraje. Řádná dotace přímo na takový druh potřeby však neexistuje.

Stav sportoviště je díky skromnosti a soběstačnosti klubu vyhovující a nejsou třeba žádné velké zásahy. Loděnice disponuje šatnami, zázemím pro lodě a zděnou klubovnou. Prostory šaten a skladů by si zasloužily rekonstrukci dřevěné budovy. Velkou součástí klubu je autobus s přívěsem na lodě, který je hojně využíván při cestách za divokou vodou a na jiné druhy soustředění. Součástí loděnice je také dětské hřiště s houpačkami.

V zimě vodáci využívají jednou týdně třetinu plaveckého bazénu k trénování, kde je jim poskytnuto i zázemí pro lodě.  

Závěr Jakuba Lejska:

Při návštěvě sportoviště jsme mohli vidět, že jsou součástí oddílu šikovní, zruční a nadšení lidé. Hodně práce jsou schopni udělat sami. Klubu tak postačí drobné finanční dotační prostředky na údržbu celého areálu včetně jejich autobusu. Na oddílu je mi sympatické, že se u nejmenších dětí věnují nejen vodáctví ale i velké škále volnočasových aktivit. Následně pak vychovávají sportovce pro celorepublikové závody.

Vyhledávání

Novinky

Sportovci roku 2023 města Hradec Králové

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy města Hradec Králové v kategorii mládeže a kategorii dospělých budou v rámci slavnostního večera vyhlášeni a oceněni. Dále budou…

více »

Podněty z SK, TJ a územních pracovišť ČUS k přípravě zákona o sportu

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot,   k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro…

více »

JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE?

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího…

více »

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

Slunečná neděle přivedla na Den náborů a sportu rekordní počet dětí!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině třetí ročník Dne náborů a sportu za účasti celkem 42 sportovních klubů z Hradce Králové.

více »

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

Druhé kolo tradičních dotačních výzev je spuštěno od 13. září do 9. října a je určena žadatelům prvního kola, kteří neuspěli z důvodu administrativní chyby. 

více »
všechny novinky

Menu