VK SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Loděnice VK Slavia

Loděnice byla postavena kolem roku 1918 jako "nová" vojenská plovárna. Nahrazovala "starou" vojenskou plovárnu, která byla umístěna na levém břehu Orlice naproti dnešnímu zimnímu stadionu a musela ustoupit regulaci řeky Orlice. Správce plovárny byl pan Hušek. I s ním byla plovárna roku 1978 převedena do majetku TJ Slavia Hradec Králové a od té doby je v užívání klubu. V roce 2005 došlo k převodu majetku z TJ Slavia na VK Slavia.

Jedná se o vodácko-turistický klub, kde není sportovní náplní pouze kanoistika. Věnují se také jiným sportům, například lyžování, cyklistika, horolezectví a další volnočasové aktivity. Klub má okolo 150 členů (50 mládež, 100 dospělých). Poslední roky se daří nabírat nové členy jak z řad dětí, tak i dospělých.

Oddíl vedou proškolení cvičitelé a instruktoři vodní turistiky, kteří jsou oprávněni organizovat tábory a zotavovacích akce. Mají kvalifikaci zdravotníků zotavovacích akcí pro mládež a dorost a další odborná školení.

Nejzajímavější informace předsedy Petra Dittricha:

Klub má každý rok rozpočet okolo jednoho milionu Kč. Snaží se využívat všech možných dotačních programů (NSA, město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Český svaz kanoistů a dalších osobní zdroje). V posledních letech využil klub také investiční dotaci na přívěs v hodnotě 100 000 Kč od města Hradec Králové a 100 000 Kč od Královéhradeckého kraje. Řádná dotace přímo na takový druh potřeby však neexistuje.

Stav sportoviště je díky skromnosti a soběstačnosti klubu vyhovující a nejsou třeba žádné velké zásahy. Loděnice disponuje šatnami, zázemím pro lodě a zděnou klubovnou. Prostory šaten a skladů by si zasloužily rekonstrukci dřevěné budovy. Velkou součástí klubu je autobus s přívěsem na lodě, který je hojně využíván při cestách za divokou vodou a na jiné druhy soustředění. Součástí loděnice je také dětské hřiště s houpačkami.

V zimě vodáci využívají jednou týdně třetinu plaveckého bazénu k trénování, kde je jim poskytnuto i zázemí pro lodě.  

Závěr Jakuba Lejska:

Při návštěvě sportoviště jsme mohli vidět, že jsou součástí oddílu šikovní, zruční a nadšení lidé. Hodně práce jsou schopni udělat sami. Klubu tak postačí drobné finanční dotační prostředky na údržbu celého areálu včetně jejich autobusu. Na oddílu je mi sympatické, že se u nejmenších dětí věnují nejen vodáctví ale i velké škále volnočasových aktivit. Následně pak vychovávají sportovce pro celorepublikové závody.

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu