TENIS CENTRUM DTJ HRADEC KRÁLOVÉ

Tenis centrum DTJ Hradec Králové

Pánové Šanovec a Hep. Jména, která napadnou každého, kdo se pohybuje v hradeckém sportu, při debatě o Tenis centru v Hradci Králové, které vzniklo v roce 1996. Tenisové kurty DTJ jsou situovány na pravém břehu Labe za soutokem s Orlicí. Součástí areálu je 13 tenisových kurtů, beachvolejbalové i volejbalové hřiště. Součásti je také nová víceúčelová budova, která byla postavena v roce 2017. Najdeme v ní moderní šatny, klubovnu, fitness se specializací na tenis, tennis shop, masérnu a fyzioterapie. V komplexu je i restaurace Na soutoku. Rovněž je v areálu opravená starší administrativní budova s kancelářemi a sklady. Přes zimu je k dispozici několik nafukovacích tenisových hal, které jsou plně využívány.

 

Nejzajímavější informace jednatele klubu Pavla Hepa:

Hlavními hybateli fungování klubu jsou trenéři. Výstupem profesionálních trenérů na DTJ jsou sportovci jako Smitková, Siniaková, Siniakov a mnoho dalších talentů. Paradoxně říká, že se mají lépe než před covidem. Pravděpodobně se podařilo díky dobré práci udržet děti v aktivní sportovní činnosti. Na podzim se přihlásilo až 50 dětí bez speciálních náborových kampaní a celkově čítá mláedžnická zákadna klubu 450-500 dětí. Do tenisu se díky lehké organizovatelnosti soutěží mohou zapojit všechny z nich, což patří k hlavním výhodám. K zaplnění celé tenisové haly stačí pouze 10 sportovců, jiné sporty pro zaplnění jedné haly mnohdy potřebují až 30 sportovců. Tenis má nevýhodu finanční náročnosti. Atmosféra v klubech je konkurenční a při úspěších je třeba návratnost investic rodičům dětí.

 

Závěr Jakuba Lejska:

Myslím si, že Tenis centrum by mohlo být vzorem pro další představitele klubů a spolků. Ano můžeme říci, že je to komerční záležitost, ale sam pánové Šanovec i Hep by mohli dlouze vyprávět, jaké úsilí museli vyvinout při revitalizaci areálu. Všechno si řešili víceméně sami od projektů, studií přes stavební řízení až k samotné výstavbě. Uměli vždy najít vícezdrojové financování včetně toho vlastního, což já velice oceňuji. Samotná tenisová škola je rovněž vedena velice profesionálně a zaměřuje se mimo tenisu i na všeobecný rozvoj mladých sportovců.

 

A již nyní se může těšit, až oba pánové dotáhnou připravovaný nový projekt tenisového areálu v Malšovicích do vítězného konce, což dle mě nebude dlouho trvat.

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu