KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Úvodní slovo přednesl v 10:00 předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a následovaly dva tematické bloky, kterými provedl moderátor Jan Pokorný.

KONFERENCE ODM 2023

KONFERENCE ODM 2023

Nejdříve se předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, poslanec Parlamentu ČR Karel Haas, poslankyně Parlamentu ČR Michaela Šebelová a místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman věnovali tématu vzájemné spolupráce státu a kraje v oblasti sportu.

 

Akademický úhel pohledu přidal sociolog sportu Matouš Veselský z University of New York in Prague. O tématu spojení školy a vrcholového sportu promluvil viceprezident Českého hokeje Petr Bříza. 

 

V druhé části probrali vzájemnou spolupráci kraje a města v oblasti sportu hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

 

Ve spojení se sportem se také často mluví o tom, jak získat finanční prostředky. „Přitom náklady na zdravotní péči spojené s nadváhou a obezitou jsou 132 miliard ročně. V roce 1991 jsme tu měli tři procenta obézních dětí, v roce 2021 už 16,4 procenta,“ upozornil Kejval. „Zdroje tu jsou, jen je potřeba vědět, jak je využít a kam si pro ně můžeme sáhnout. Sport pomůže dětem, celé generaci i celé české ekonomice. Budeme zdravější společnost a naplníme myšlenky olympismu.“

 

Šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek zase vyzval k větší komunikaci napříč nejen sportovním prostředím. „Bylo by vhodné koordinovat jednotlivé složky tak, aby vnímaly svou odpovědnost za sport. Byl bych rád, kdyby například i ministerstvo zdravotnictví víc akcentovalo podporu sportu. Vnímám to jako významný apel,“ řekl. Martin Červíček, senátor a hejtman Královehradeckého kraje, pak doplnil, že by uvítal lepší plánování. „Abychom si mohli lépe rozvrhnout, na co dáme peníze – nejen na významné akce, ale i infrastrukturu,“ vysvětlil.

Poslanec Karel Hass promluvil o chystané státní novele o sportu. „Je to jeden z dílků puzzle a skrze něj se vine pět červených nití. Jednou z nich je právě efektivnější plánování sportovních akcí nebo bod, který se týká školního sportu. Co hlídá MŠMT a co NSA. Z novely by vyplývaly nové povinnosti pro agenturu.“

Poslankyně Michaela Šebelová upozornila na paradigma ve společnosti, které podle ní nenahrává pohybu: „Sport už je pro některé lidi neuchopitelný a debata se zužuje jen na povídání okolo peněz. Měli bychom více mluvit o pohybu. Situace kolem elementárního pohybu dětí je alarmující.“

S tím souhlasil i Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru. „Jestli se něco dramaticky nezmění, čeká nás děsivá budoucnost. Dneska je to o tom, že většina dětí, které se hýbou, sportují organizovaně,“ řekl. „Tato konference má přinést apel. Jestli jsme před pár lety byli v problémech, pak přišel covid, přišla energetická krize, nyní jsme v situaci, kdy musíme dělat praktické kroky.“

Ve druhém panelu sociolog Matouš Veselský z University of New York in Prague ukázal, jakým způsobem využít sport jako nástroj k překovávání krize. „Sport jako zrcadlo společnosti,“ líčil a Petr Bříza, místopředseda Mezinárodní federace ledního hokeje, dodal: „Sport spojuje a je nositelem hodnot. Například Sokol chtěl vždy vychovávat nejen sportovce, ale taky vzdělávat a dodržovat společenské zvyky. Dnes jsme se scvrkli pouze na přežívání rok od roku. Je to opravdu složitá situace. Nejsme sportu schopni poskytnou stabilní prostředí, proto nemůžeme mít dlouhodobé výsledky“

Na závěr debatovali o podpoře sportu hejtmani pěti krajů – Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, také Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje a Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.  Shodli se na tom, že by české sportovní prostředí mělo být jednotnější.

Sportování mládeže dlouhodobě podporuje společnost ČEPS, partner Olympiády dětí a mládeže a konference. „V rámci našeho programu podpoříme stovky projektů od dětských hřišť po sport hendikepovaných. Podpora sportu je jeden z našich hlavních pilířů,“ řekla Hana Klímová, ředitelka odboru komunikace. „Chceme do regionů, kde působíme, ale i mimo ně, přinášet radost.“

Zajímavé a přínosné rozhovory s jednotlivými účastníky konference a krátký video souhrn najdete na: https://www.olympijskytym.cz/odm/konference-odm2023

Zdroj: www.olympijskytym.cz (Markéta Kosová)