Informace k vyplácení dotací NSA ve výzvě Provoz a údržba 2021!

Dle zprávy NSA je třetina žádostí již připravena k vyplacení prvního kola, kdy žadatelé dostanou 50% z vypočtené částky. Druhé kolo s určením finálního koeficientu proběhne až po kontrole všech žádostí v druhé polovině roku.

Dne 9.11.2020 vyhlásila NSA Výzvu Provoz a údržba 2021. Uzávěrka přijímání žádosti byla stanovena na den 23.12.2020 v 17:00 hod. Alokace Výzvy byla stanovena na 400 mil. Kč.

Ve Výzvě bylo podáno celkem 2 988 žádostí o podporu v celkové výši 1 048 980 595,- Kč.

Vzhledem k celkovému množství podaných žádostí a k vysoké míře chybovosti, která byla zjištěna na základě Sestavy vygenerované systémem, nebylo možné stanovit výsledný koeficient krácení do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty po podání žádostí, jak bylo stanovenou Výzvou. Nejčastější chybou v žádostech bylo porušení bodů 10.5, 10.6 a 10.7 Výzvy. K přesnému určení výsledného koeficientu by bylo nutné formálně zkontrolovat všechny subjekty. Přičemž některé žádosti nemusí být kvůli nesplnění formálních náležitostí uznány.

Postup ve vyplácení žádostí byl nakonec stanoven následujícím způsobem:

V současné době je přibližně třetina žádostí ve stavu, který by umožňoval uzavření dotačního řízení, vydání RoPD a vyplacení finančních prostředků. Analýza tohoto vzorku zároveň ukázala, že koeficient neklesne pod padesát procent.

Pro výpočet poměru navrhuje sekce sportu za současných podmínek postup, který zohledňuje především skutečnost, že NSA si uvědomuje současnou situaci, které předcházela pandemie COVID 19, a tudíž by bylo velmi nevstřícné vůči žadatelům, vyčkávat na celkové vyhodnocení formálních náležitostí, přestože, jak již bylo výše zmíněno, třetina celkového počtu je již zkontrolovaná a připravena k ukončení dotačního řízení.

Pro výpočet poměru navrhuje sekce sportu postup, kdy v prvním kole bude vypláceno 50 % z vypočtené částky dotace. (V případě aplikace limitů, budou vyplaceny limitní částky a subjekt do druhého kola nepostoupí, resp. nebude figurovat v rámci výpočtu). Druhé kolo vyplácení proběhne až po odkontrolování všech žádostí. V tomto kole bude vypočtena finální výše dotace a rozdíl bude vyplacen opravným rozhodnutím.

 

Podrobné informace naleznete ZDE!

Zdroj: www.ptupraha.cz

Obrázky

Menu