Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo.

Všechny potřebné formuláře včetně pokynů k vyúčtování výzvy Provoz a údržba najdete: ZDE nebo v příloze článku. 

Podklady pro vyúčtování výzvy Můj Klub 2022 najdete ZDE a vyúčtování výzvy Můj Klub 2022 - 2. kolo ZDE

 

Všechny povinné dokumenty k vyúčtování a finančnímu vypořádání musí příjemce nejpozději do 15. 2. 2023 vždy podat elektronicky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Odesílající datová schránka musí být datová schránka příjemce. V případě doručování podepsaného vyúčtování není třeba podpis/y úředně ověřovat, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. 
 
Datová zpráva s vyúčtováním musí být označena: „Vyúčtování číslo žádosti“ - např. „Vyúčtování PU22-XXXXX“. Číslo žádosti naleznete na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
V příloze zasíláme závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání se státním rozpočet pro danou výzvu Provoz a údržba 2022. Dále zasíláme formulář pro vyúčtování a vypořádáníčestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace a Avíza vratek k nevyčerpaným finančním prostředkům výzvy. Nevyčerpané prostředky musí být vráceny dle pokynů do 15. 2. 2023
 
Při vyplňování formuláře prosíme dbejte na vyplnění všech pěti listů souboru Excel. U třetího listu s názvem: "FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ" prosím vyplňte i pole "Kontroloval", které není označené žlutě. 
 

Vyhledávání

Novinky

Sportovci roku 2023 města Hradec Králové

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy města Hradec Králové v kategorii mládeže a kategorii dospělých budou v rámci slavnostního večera vyhlášeni a oceněni. Dále budou…

více »

Podněty z SK, TJ a územních pracovišť ČUS k přípravě zákona o sportu

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot,   k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro…

více »

JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE?

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího…

více »

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

Slunečná neděle přivedla na Den náborů a sportu rekordní počet dětí!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině třetí ročník Dne náborů a sportu za účasti celkem 42 sportovních klubů z Hradce Králové.

více »

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

Druhé kolo tradičních dotačních výzev je spuštěno od 13. září do 9. října a je určena žadatelům prvního kola, kteří neuspěli z důvodu administrativní chyby. 

více »
všechny novinky

Menu