Informace o postupu ČUS GDPR

 

Informace k procesu harmonizace činnosti ČUS s nařízením EU

v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

 

V rámci ČUS je v současné době odbornou firmou prováděn datový audit a srovnávací analýza činnosti ČUS z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Jde o časově i finančně náročnou službu.

 

Jedná se o poměrně složitý proces, neboť ani odborné firmy, které se problematikou GDPR profesionálně zabývají, nemají k dispozici žádné závazné výklady nařízení EU či bližší metodiku pro specifickou oblast sportu. Situaci komplikuje i skutečnost, že nebyl přijat ani příslušný právní předpis v rámci České republiky, který by řešil otázky, které GDPR ponechává národním předpisům. Zpracování potřebné dokumentace se z tohoto důvodu časově protahuje.

 

Výsledkem shora uvedené analýzy činnosti ČUS by pak mělo být zejména následující:

 

 • katalogizace zpracovávaných údajů, tj. posouzení zda a jaké osobní údaje jsou v rámci jednotlivých činností ČUS zpracovávány (např. rodná čísla při vedení členské základny);
 • posouzení jednotlivých účelů zpracování osobních údajů (tj. např. zda se jedná o účel, kterým je plněna zákonná povinnost – typicky zpracování personální agendy, kdy je třeba rodného čísla zaměstnanců k odvádění pojistného na zdravotní a sociální pojištění);
 • doporučení, jaká opatření (např. přijetí vnitřních předpisů) či procesy (např. zabezpečení počítačů) má ČUS přijmout za účelem dosažení souladu s GDPR;
 • posouzení, zda ČUS bude mít povinnost sestavit „Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“ a zda bude mít povinnost ustavit „Pověřence pro ochranu osobních údajů“.

 

Ze strany ČUS pak budou uvedené výsledky analýzy, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, dány k dispozici sdruženým subjektům (svazům, okresům, klubům). Ty pak budou moci posoudit, zda vykonávají typově shodnou činnost jako ČUS a jak se na ně v tomto směru vztahuje GDPR a budou moci využít i doporučení, jaká opatření mají přijmout.

 

ČUS pak má poměrně široký záběr činností, na které může dopadat GDPR a sdružené subjekty tak budou mít k dispozici posouzení a doporučení pro řadu typových činností jako je:

 

 • vedení členské základny;
 • vedení personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance;
 • vedení personální a mzdové agendy a vedení účetnictví pro třetí subjekty;
 • správa webových stránek, informačních systémů, profilů na sociálních sítích
 • kamerový systém ve sportovních zařízení;
 • ubytovací služby (vedení knih hostů);
 • činnost nestátního zdravotnického zařízení.

 

Současně bude upozorněno na některé činnosti, které ČUS sice nevykonává, ale sdružené subjekty ano. Typicky jde o povinnost získat souhlasy členů se zpracováním osobních údajů pro činnost spolku na úrovni SK/TJ/svazů. Lze předpokládat, že bude nejen třeba nově naformulovat text souhlasu do přihlášek pro nové členy, ale i stávající členové budou muset svůj souhlas zopakovat.

 

Přesto je třeba důrazně upozornit na to, že může nastat situace, kdy sdružený subjekt bude vykonávat i jinou činnost, na kterou může dopadat GDPR, která však nebude předmětem shora uvedené analýzy. V takovém případě bude třeba oslovit odbornou firmu, aby provedla individuální posouzení. ČUS svým sdruženým subjektům doporučuje společnost GDPR Solutions, a.s., která provádí proces harmonizace činnosti ČUS. Má tak již načtené procesy a podmínky ve sportovním spolku (kontaktní osoba: Mgr. Jakub Mareš, tel.: 608 311 933, e‑mail: kmares@gdprsolutions.cz). Výběr poradce je však plně na vás.

 

Vzhledem ke specifičnosti zadání nelze přesně stanovit termín dodání dokumentace pro ČUS. Naší snahou bude, aby byly pro vás k dispozici nejpozději v dubnu. Opatření EU vstupují v platnost 25.5.2018. 

                                                                                   Jan Boháč, generální sekretář ČUS

Vyhledávání

Novinky

Sportovci roku 2023 města Hradec Králové

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy města Hradec Králové v kategorii mládeže a kategorii dospělých budou v rámci slavnostního večera vyhlášeni a oceněni. Dále budou…

více »

Podněty z SK, TJ a územních pracovišť ČUS k přípravě zákona o sportu

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot,   k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro…

více »

JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE?

Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího…

více »

DOTAČNÍ VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování mládeže…

více »

Slunečná neděle přivedla na Den náborů a sportu rekordní počet dětí!

Druhou záříjovou neděli se uskutečnil ve venkovním areálu Slavie v Orlické kotlině třetí ročník Dne náborů a sportu za účasti celkem 42 sportovních klubů z Hradce Králové.

více »

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

Druhé kolo tradičních dotačních výzev je spuštěno od 13. září do 9. října a je určena žadatelům prvního kola, kteří neuspěli z důvodu administrativní chyby. 

více »
všechny novinky

Menu