MAS na okrese RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Základní informace o MAS Sdružení SPLAV

Místní akční skupina Sdružení SPLAV byla založena 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Její území se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou. Je tvořeno dvěma rozdílnými krajinnými celky, a to Orlickými horami na východě a Podorlickou pahorkatinou na západě a jihozápadě území. Až na malé výjimky je území MAS shodné s vymezením správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.

K 1. 1. 2014 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 588 obyvateli. Hustota zalidnění v území MAS činí přibližně 71 obyvatel na 1 km2 a je poměrně nízká.

Do území místní akční skupiny náleží tyto obce: Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Tutleky, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice.

Místní akční skupina pracuje na základě veřejně projednané strategie rozvoje regionu. Od svého založení se tak MAS v souladu s veřejnou poptávkou věnuje především 4 oblastem činnosti.

 1. Dotační podpora vybraných záměrů různých subjektů z území MAS z finančních prostředků programu EU LEADER. V rámci této své činnosti podpořila MAS za dobu své existence 131 různých záměrů celkovou částkou více než 55 mil.Kč.

 2. Podpora zaměstnanosti znevýhodněných občanů regionu. Tuto činnost zajišťuje MAS vlastními projekty a vytvářením nových pracovních míst. Za dobu své činnosti uskutečnila MAS 7 takových projektů, vytvořila 18 nových pracovních míst a přinesla do regionu více než 17 mil. Kč na pomoc znevýhodněným osobám.

 3. Projekty spolupráce se zahraničními subjekty. MAS se zaměřuje na projekty spolupráce při využívání přírodního a kulturního potenciálu regionů a spolupracuje s místními akčními skupinami z řady evropských zemí. V rámci těchto projektů vycestovalo několik desítek obyvatel našeho regionu do zahraničí a mnoho zahraničních návštěvníků přijelo na návštěvu k nám.

 4. Společenské, sportovní a vzdělávací akce pro veřejnost. MAS každoročně pořádá řadu tradičních akcí – např. sjezd Orlice, venkovské slavnosti, turnaj v kuželkách, letní dětský tábor a další, které přispívají k zlepšení vztahu obyvatel k regionu a zvyšují pospolitost místních komunit.

V oblasti tělovýchovy a sportu podpořila MAS Sdružení SPLAV dotačně v minulých letech několik projektů. Byly to :

Zavlažovací systém hřiště SK Solnice, Kuželna SK Solnice, Sportuj s námi SK Solnice, Vybavení centra pro sportování dětí a mládeže Llamaro Martial Arts Club, Půjčovna elektrokol Hejduk SPORT, In-line plocha HC Rychnov n/K., Úprava hřiště Gymnázium Rychnov n/k., Meteriálně-technické zázemí sportovního areálu 1.FC Rokytnice v O.h., Kluci a holky, pojďte si hrát Rychnovský všesportovní klub, Vybavení serviu sportovních potřeb v Deštném Pohl SPORT.

V období 2015-20 však budou dotační možnosti MAS v podpoře sportu menší, protože Evropská Unie se zaměřuje více na jiné oblasti života, a podpora tělovýchovy a sportu bude záviset především v národních, krajských a obecních programech. Přesto se určitě najde řada záměrů souvisejících s tématem sportu, např. osvětové akce, údržba zeleně, zajištění dopravní přístupnosti, apod., které půjdou prostřednictvím MAS podpořit. Přínosná pro tělovýchovné organizace může být i nabídka MAS na pomoc se zpracováním samostatných projektových žádostí jednotlivých TJ do různých dotačních programů ČR i EU a metodická pomoc při realizaci projektů.

Nejbližší nabídka dotačních zdrojů : Královéhradecký kraj každoročně vypisuje několik dotačních programů.

V současné době jsou na internetových stránkách Královéhradeckého kraje

(http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10a) zveřejněny programy podpor na rok 2015. Jejich uzávěrka však končí již 18.12.2014. Jedná se o tyto programy:

 • Pohybová gramotnost

 • Pořádání významných sportovních akcí mládeže

 • Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny

 • Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností

 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích

 • Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

 • Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

 • Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

Rovněž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační programy v oblasti tělovýchovy a sportu, tyto programy jsou však vyhlašovány s poměrně velkým předstihem, na rok 2015 se mohlo žádat o podporu již v létě 2014, takže předpokládaná další možnost žádosti podporu je až v létě 2015.

Ing. arch. Kateřina Holmová – manažer MAS SPLAV

 

Vyhledávání

Novinky

Finanční podpora spolků provozujících sportovní zařízení

Možnost finanční podpory spolků provozujících sportovní zařízení, které mají hospodářské ztráty způsobené uzavřením sportovišť, dostává reálnější obrysy. Ztráty na tržbách, které…

více »

XXVII. Valná hromada OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté.   V sobotu dne 7. prosince 2019 od 8.30 hodin se uskuteční v…

více »

Můj klub 2020

Můj klub 2020 18. listopadu  2019 končí termín pro podání žádostí Můj Klub 2020.  Níže je odkaz na manuál pro Můj Klub, který zpracovala PTU. http://www…

více »

Sportuj s námi 2020

SPORTIUJ S NÁMI 2020   Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s…

více »

Anketa Nejúspěšnější sportovec 2019

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.  ve spolupráci s agenturou  SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,    MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod záštitou…

více »

Národní sportovní agentura

K 1.8.2019 byla zřízena Národní sportovní agentura: Změny které nastávají jsou popsány na webu MŠMT http://www.msmt.cz/dnes-vznikla-narodni-sportovni-agentura

více »

Nejúspěšnější sportovec roku 2017

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.  ve spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou  SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,    MěÚ Rychnov nad Kněžnou a…

více »

Soudy řeší nedostatky ve spolkovém rejstříku

Soudy řeší nedostatky ve spolkovém rejstříku   Do 1.1.2017 již měly mít všechny spolky přizpůsobeny své stanovy a hlavně zápisy ve spolkovém rejstříku nové právní…

více »

Povinnosti provozovatele sportovních akcí dle zákona č.65/2017 Sb.

K 31. 5. 2017 vstoupil v platnost nový zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známý jako "protikuřácký zákon". Kromě zákazu…

více »

Manuál řízení sportovního klubu

Manuál řízení sportovního klubu Česká unie sportu vydala publikaci Manuál řízení sportovního klubu, ve které je   jedenáct kapitol  jak řídit sportovní…

více »

Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2016

Vyhlášní ankety NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2016 okresu  Rychnov nad Kněžnou se koná v pátek  3. ÚNORA 2017 od 18.00 hodin v Pelclově divadle v Rychnově nad…

více »

Krajské dotační programy pro rok 2017

Krajské dotační programy pro rok 2017 Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: http:/…

více »

SPORTUJ S NÁMI 2017

Projekt ČUS – Sportuj s námi  pokračuje  i v roce 2017. Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a…

více »

DOTAČNÍ PROGRAMY MŠMT na neinvestiční dotace na období 2017 - 2019.

Dne 1. listopadu 2016 byly MŠMT vyhlášeny dotační programy č. I.-X. Nás se týkají pouze programy IV. a VIII. Program IV. - Údržba a provoz tělovýchovných zařízení …

více »

INVESTIČNÍ PROGRAM 133510 NA ROK 2017

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program…

více »

Spolky OSVOBOZENY od plateb za veškeré zápisy do spolkového rejstříku

Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.  byl aktualizován k 7.6.2016 zákonem č. 161/2016 Sb. Díky této úpravě jsou spolky OSVOBOZENY od plateb za …

více »

Mezinárodní kemp mládeže Česko

Kemp mládeže se po 10 letech vrací do Rychnova nad Kněžnou Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. se již 14. rokem podílí na zabezpečení účasti českých mládežnických…

více »

VH OS ČUS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU,z.s.

Výkonný výbor OS ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s., rozhodl na svém zasedání dne 6. října 2015 v souladu s článkem III. odst. 2 STANOV Okresního sdružení ČUS svolat na sobotu 5.…

více »

" ČUS- SPORTUJ S NÁMI-2016"

Vážení sportovní přátelé, chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi!“,který se v loňském roce podařilo i díky Vaší píli a obětavosti úspěšně…

více »

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČUS   Informační systém České unie sportu, vyplývající ze stanov (čl. IV. odst. 6) a vnitřních předpisů ČUS, stanoví tělovýchovným jednotám…

více »

Registrace spolků u rejstříkového soudu

Registrace spolků u rejstříkového soudu Dne 9. června 2015 se od 16.00 hodin  v zasedací místnosti OS ČUS Rychnov nad Kněžnou konala pro TJ/SK konzultace novinek ohledně…

více »
všechny novinky