Z á p i s č. 2 / 2021 ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska,

Z  á  p  i  s   č. 2 / 2021

Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. – výkonný výbor TRUTNOV

Národní 199, 541 01 Trutnov, IČ 00435813

 

Z  á  p  i  s   č. 2 / 2021

ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. dále jen TSUT, které se konalo dne 20. 10.2021 v Janských Lázních – Kolonáda

 

Přítomni : p. Havlina, p. Pejos, p. Vosáhlo, p. Ulrichová

Omluveni:   0

Hosté : p. P. Musil – předseda TJ Lokomotiva Trutnov

 

Schůzi zahájil a kontrolu zápisu provedl Mgr. M. Vosáhlo

 

1.  Kontrola zápisu

     Byla provedena kontrola Zápisu č. 1/2021

     U s n e s e n í:   splněno ve všech bodech

 

2. Informace sekretariátu TSUT

a) M. Vosáhlo – předseda TJ Lokomotiva Trutnov p. P. Musil vyslovil prostřednictvím VV nesouhlas s výší členského příspěvku na rok 2021. Členové VV vyslechli všechny jeho připomínky a návrhy. VV předloží delegátům na nadcházející VH TSUT 1 nebo 2 varianty vybírání členského příspěvku od TJ/SK.

 

b) p. Ulrichová – TJ/SK jsou pravidelně informování formou e-mailu, případně telefonátu o aktuálních informacích ohledně dotací z NSA Praha, Zpravodaje ČUS a novou legislativou.

Cca 1x za měsíc probíhá on-line schůzka s manažerem KHKO p. J. Šmídem s ostatními OS našeho kraje. Členský příspěvek na rok 2021 zaplatilo již 63% TJ/SK.

 

3. Různé – VH TSUT Trutnov

p. Havlina – VH TSUT Trutnov proběhne 9.prosince 2021. Všichni členové VV s tímto termínem souhlasí.

p. Ulrichová – ve dnech 4. – 5. listopadu se bude konat pracovní setkání OS KHK a Pardubického kraje. Kde zatím nevíme. Pojede zřejmě p. Pejos a p. Ulrichová.

        

 

U s n e s e n í

 

  1. Zajistit učebnu č. 1 v Národním domě na 9. prosince 2021 za účelem konání VH TSUT od 15h. do 18h.

Zodpovídá:  Ulrichová Alena

 

 

Příští schůze VV TSUT – 2. prosince 2021 pozvánky budou zaslány VV TSUT

 

 

             Zapsala dne:        21. 10. 2021                                     Ulrichová Alena, v. r.   

            Zápis ověřil dne: 21. 10. 2021                                      Vosáhlo Miroslav, Mgr., v. r.

 

 

 

 

ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. dále jen TSUT, které se konalo dne 20. 10.2021 v Janských Lázních – Kolonáda

 

 

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktualizace 21. listopadu 2021 V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22.…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vážená paní, vážený pane, na 22. 11. 2021 byl připraven seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.…

více »

VH TSUT TRUTNOV 9.12.2021 POZVÁNKA

TSUT Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 104, e-mail: tsut@volny.cz, www.cushk.cz/tu URČENO : Tělovýchovným…

více »

Pokyny předsedy ČUS

Vážení,   v příloze Vám přeposíláme info z ČUS Praha:   Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2021, Pokyn…

více »

Z ČUS došla další nová informace k vyplnění Můj klub 2022

Vážení sportovní přátelé,   posíláme Vám novou informaci ze strany NSA k uvedenému dotazu "Jakým způsobem vyplnit kolonku na první straně žádosti Můj klub 2022 (v…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

Vážená paní, vážený pane, v příloze Vám zasílám pozvánku na semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové…

více »
všechny novinky