Z á p i s č. 1 / 2021 ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska,

Z  á  p  i  s   č. 1 / 2021

ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. dále jen TSUT, které se konalo dne 25.5.2021 v Janských Lázních – Lovrana

 

 

 Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. – výkonný výbor TRUTNOV

Národní 199, 541 01 Trutnov, IČ 00435813

 

 

Z  á  p  i  s   č. 1 / 2021

ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. dále jen TSUT, které se konalo dne 25.5.2021 v Janských Lázních – Lovrana

 

Přítomni:  p. Havlina, p. Pejos, p. Vosáhlo

Omluveni:  Ulrichová

Schůzi zahájil a kontrolu zápisu provedl Mgr. M. Vosáhlo

 

1.  Kontrola zápisu

     Byla provedena kontrola Zápisu č. 1/2020

     U s n e s e n í:   splněno

 

2. Informace sekretariátu TSUT

M. Vosáhlo - Schůze se konala v Janských Lázních za účasti VV TSUT (Havlina, Pejos, Vosáhlo)

 

Všichni členové VV TSUT projednali aktuální problematiku v ČUS v roce 2020 a 2021

 1. nový předseda NSA Filip Neusser, který nahradil odstupujícího Milana Hniličku
 2. „Můj klub 2021“ https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/
 3. Provoz a údržba 2021 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/
 4. Celostátní porada regionů ČUS 8.6.2021 Nymburk za TSUT se zúčastní Alek PEJOS
 5. VH KO ČUS KHK 10.6.2021 Hradec Králové areál TJ Slavia HK od 15:30 hodin

Za TSUT se zúčastní – Pejos, Havlina, Vosáhlo, Ulrichová   náhradník: Turner

Doprava z Trutnova 14:00 hodin z TSUT (Národní ul.) auto Vosáhlo + Ulrichová (Turner)

                Z Janských Lázní 14:00 hodin přes Svoboda/Úpou auto Havlina + Pejos

 1. VH ČUS Praha 23.6.2021 Nymburk od 10:00 hodin – delegát bude upřesněn 8.6.2021 na VH KO ČUS KHK (Havlina nebo Pejos)
 2. Členský příspěvek TSUT na rok 2020 neuhradila TJ Loko Trutnov, Ji Kocbeře, FK Chvaleč a TJ Strážné ani po 2. Upozornění. VV TSUT ještě  jednou a naposledy upozorní tyto TJ a vyzve je k zaplacení a upozorní je i na důsledky v případě nezaplacení dle platných Stanov TSUT.
 3. VV TSUT navrhuje snížit členský příspěvek na rok 2021 na 10,- Kč/člena TJ SK z důvodu epidemiologické situace v důsledku COVID 19 a omezení činnosti nařízením Vlády ČR
 4. VV TSUT Trutnov nebude navrhovat žádného kandidáta do KO ČUS KHK
 5. Webové stránky TSUT Trutnov https://www.cushk.cz/tu/ jsou pravidelně aktualizovány

 

 1.  Různé

p. Ulrichová – TJ/SK jsou pravidelně informování formou e-mailu o aktuálních informacích ohledně dotací  z NSA Praha, info z ČUS Praha, opatření vlády-covid 19.

Na účet TSUT došla záloha od ČUS Praha na činnost, a to Kč 150 000,- a následně dle Dodatku dalších Kč 150 000,-.

Finanční výkazy TJ/Sk za rok 2020 v IS ČUS- z celkových 77 TJ/SK nedodalo výkazy i po druhém upozornění 22TJ/SK  - k nahlédnutí v IS ČUS v sekci Finanční výkazy – Stav-bez výkazu.

        

U s n e s e n í

 1. E-mailem naposledy upozornit TJ/Sk, které nezaplatily členský příspěvek na rok 2020 s případnými důsledky-vyřazení z TSUT, potažmo z ČUS

Zodpovídá:  Ulrichová Alena

 

 1. Rozeslat na TJ/SK tabulku s vypočteným sníženým příspěvkem TSUT na rok 2021.

 

Zodpovídá: Ulrichová Alena

 

 

 

 

             Zapsala dne: 25.5.2021                                                Ulrichová Alena, v. r.   

            Zápis ověřil dne: 25.5.2021                                          Vosáhlo Miroslav, Mgr., v. r.

Soubory ke stažení

Vyhledávání

Novinky

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktualizace 21. listopadu 2021 V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 22.…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vážená paní, vážený pane, na 22. 11. 2021 byl připraven seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.…

více »

VH TSUT TRUTNOV 9.12.2021 POZVÁNKA

TSUT Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 104, e-mail: tsut@volny.cz, www.cushk.cz/tu URČENO : Tělovýchovným…

více »

Pokyny předsedy ČUS

Vážení,   v příloze Vám přeposíláme info z ČUS Praha:   Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2021, Pokyn…

více »

Z ČUS došla další nová informace k vyplnění Můj klub 2022

Vážení sportovní přátelé,   posíláme Vám novou informaci ze strany NSA k uvedenému dotazu "Jakým způsobem vyplnit kolonku na první straně žádosti Můj klub 2022 (v…

více »

Seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

Vážená paní, vážený pane, v příloze Vám zasílám pozvánku na semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové…

více »
všechny novinky