VH TSUT TRUTNOV 9.12.2021 POZVÁNKA

TSUT Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s.
Národní 199, 541 01 TRUTNOV, kontakt: 731 148 104, e-mail: tsut@volny.cz, www.cushk.cz/tu
URČENO :
Tělovýchovným jednotám,
sportovním klubům a okresním sportovním svazům
sdruženým v TSUT Trutnov a členům VV TSUT a RK TSUT Trutnov
Věc: VALNÁ HROMADA TSUT V Trutnově 9. 12. 2021
P O Z V Á N K A
Vážení sportovní přátelé,
na základě stanov TSUT Trutnov, z.s. rozhodl její výkonný výbor svolat Valnou hromadu na
ČTVRTEK 9. 12. 2021 od 16.00 hodin
V zasedací místnosti
Národního domu, I. patro,
Národní 199, Trutnov
Ostatní materiály obdrží delegáti při prezenci před zahájením valné hromady.
Každá tělovýchovná jednota, sportovní klub a okresní sportovní svaz bude na valné hromadě
zastoupen jedním delegátem (nejlépe předsedou či tajemníkem).
Tomuto delegátovi vyplní a potvrdí TJ/SK či svaz mandát, kterým se prokáže při prezenci.
mandát nebude zasílán poštou, bude ke stažení včetně programu, jednacího řádu na
www.cushk.cz/tu
Žádáme o potvrzení účasti (či omluvenky) vaší TJ/SK na VH TSUT na e-mail tsut@volny.cz nebo na telefon 731 148 104 do 30.11.2021.
Dále žádáme o dochvilnost delegátů a také o to, aby setrvali až do ukončení jednání,
které se předpokládá v 18.00 hodin.
Cestovné nebude hrazeno.
Se sportovním pozdravem
Jaroslav Havlina v.r.
předseda VV TSUT
TSUT Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s.
P R O G R A M
VALNÉ HROMADY
TSUT Trutnov, z.s.
9. prosince 2021 čtvrtek od 16:00 hodin
1. Zahájení 16:00 hodin – zasedací místnost ND Trutnov, I. patro
2. Schválení programu valné hromady a jednacího řádu
3. Volba: a) předsedajícího valné hromady
b) komisí – mandátové, návrhové
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru TSUT Trutnov, z.s.
5. Zpráva o hospodaření výkonného výboru TSUT Trutnov
6. Zpráva kontrolní komise TSUT Trutnov, z.s.
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Návrh usnesení (návrhová komise)
10. Závěr valné hromady - předpokládané ukončení cca v 18:00 hodin
Písemné materiály k VH obdrží delegáti před zahájením u prezence před zasedací místnosti ND v Trutnově. Vzhledem k dodržení hodiny zahájení VH TSUT, žádáme delegáty o včasný příchod k prezenci a převzetí dalších materiálů (jednací řád,, návrh usnesení….) k VH TSUT Trutnov.
Delegační lístek, pozvánku a program si stáhnou TJ/SK z webových stránek TSUT Trutnov www.cushk.cz/tu a obdrží na kontaktní e-mail TJ/SK. (žádáme o předání předsedovi TJ/SK nebo delegátovi)
Na VH TSUT Trutnov nebude podáváno občerstvení, cestovní náhrady hradí vysílající složka TJ/SK nebo sportovní svaz.
Všechny potřebné materiály (jednací řád, návrh na usnesení VH TSUT, seznam TJ/SK s číslem delegáta, vzorový delegační lístek, pozvánka a program VH budou zveřejněny a ke stažení na webových stránkách TSUT Trutnov http://www.cushk.cz/tu/

Vyhledávání

Novinky

Testování zaměstnanců

Od pondělí 17.1.2022 bude opět probíhat testování všech zaměstnanců na pracovištích, a to bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či nikoli. Povinnost absolvovat testování se týká…

více »

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátelé,   u výzvy Můj Klub 2021 je nově u "Závazných pokynů pro vyúčtování a vypořádání" uvedeno, že je list 7. Přehled zdrojů" nepovinná příloha …

více »

Nejúspěšnější sportovci roku 2021- NSR 2021

Vážení sportovci, trenéři, funkcionáři organizací, klubů a tělovýchovných jednot, z různých důvodů jste se dosud nerozhodli odeslat návrhy do ankety "Nejúspěšnější sportovec…

více »

NSA – Vyúčtování Můj klub 2021

Vážení, naši krajští manažeři se zúčastnili on-line školení s NSA – Vyúčtování Můj klub 2021. Dle jejich informací je pro vás důležitá zejména tato zpráva:   …

více »

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH a HODNĚ ZDRAVÍ v roce 2022

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH a HODNĚ ZDRAVÍ v roce 2022     to Vám všem z TJ/SK, sportovním svazům ČUS přeje     OKRESNÍ SDRUŽENÍ TSUT…

více »

Program Erasmus+ Evropské unie prostřednictvím Českého olympijského výboru

Vážení sportovní přátelé,   na základě emailu, který Vám byl zaslán 12. 4. 2021 o novinkách týkající se programu Erasmus + Evropské unie prostřednictvím Českého…

více »
všechny novinky