FOTO z VV TSUT Trutnov 21.6.2022 odchod pí Ulrichové

Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. – výkonný výbor TRUTNOV Národní 199, 541 01 Trutnov, IČ 00435813 Z á p i s č. 6 / 2022 ze zasedání výkonného výboru Tělovýchovné a sportovní unie Trutnovska, z.s. dále jen TSUT, které se konalo dne 21.6. 2022 Přítomni: M. Vosáhlo, V. Vosáhlová, J. Havlina, D. Beránek, Ulrichová-host Omluveni: A. Pejos Schůzi zahájil a kontrolu zápisu provedl Mgr. M. Vosáhlo-tajemník TSUT Trutnov 1. Kontrola zápisu Byla provedena kontrola Zápisu č.5 z 24.5. 2022 U s n e s e n í: Příprava akce sportovec roku 2021 – stanovení termínu, Národní dům, zjištění ceny a možností, příprava ankety s DENÍKEM Bohemia Splněno – akce se uskuteční v úterý 4.10. 2022 ND Trutnov. Přípravy mají na starosti M. Vosáhlo a V. Vosáhlová během července a srpna 2022. Zodpovídá: M. Vosáhlo, V. Vosáhlová Termíny dalších schůzí VV TSUT Trutnov: 6. září 2022, 4. října 2022, 8. listopadu 2022, 6. prosince 2022 Čas: od 15:30 hodin dle POZVÁNKY 2. Informace sekretariátu TSUT a) Kooptace nových členů VV dle STANOV TSUT Trutnov, z.s. a. David Beránek, nar. 30. listopadu 1983, bytem Jívka 210, 54213 Jívka b. Bc. Veronika Vosáhlová, nar. 24. prosince 1986, bytem Bulharská 136, 541 01 Trutnov b) Shrnutí informací ze schůze 7. června v Praze ostatním zúčastněným c) Shrnutí informací z valné hromady 13. června v Hradci Králové ostatním zúčastněným d) Informace o sepsání smluv Sportuj s námi 2022 – odeslání k podpisu pořadatelům e) Rozloučení se zaměstnankyní Alenou Ulrichovou, která ke dni 24.6. 2022 odchází do starobního důchodu -předán dar ve formě dárkového balíčku a kytice od VV TSUT. 3. Různé: Plánované schůze a setkání - 22.6. 2022 Celostátní Valná hromada ČUS Nymburk – delegátem za TSUT A. Pejos U s n e s e n í Příprava ankety Sportovec roku 2021– stanovení kategorií, zahájení ankety, zajištění občerstvení, programu, shánění sponzorů atd. Zodpovídá: M. Vosáhlo Příští schůze VV TSUT se koná – 6. září 2022 od 15.30 hod. Zapsala dne: 21. 6. 2022 Bc. Veronika Vosáhlová, v.r. Zápis ověřil dne: 21. 6. 2022 Mgr. Miroslav Vosáhlo., v. r.

Obrázky

Vyhledávání

Novinky

Výzvy MŮJ KLUB 2023 - 2. kolo a MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví - 2. kolo

POZOR – TÝKÁ SE POUZE NEÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ V PRVNÍM KOLE, kterým byla dotace zamítnuta z důvodu administrativní chyby  

více »

Zpravodaj ČUS 6/2023

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 6/2023

více »

Poděkování Královéhradeckému kraji za finanční podporu

Královéhradecký kraj podpořil finančním příspěvkem akci Sportovec roku 2022. Velice si toho vážíme a velmi děkujeme! 

více »

Zpravodaj ČUS 5/2023

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 5/2023 OBSAH Zpravodaje ČUS 5/2023   str.     3    VV ČUS schválil metodiku financování územních…

více »

Zpravodaj ČUS 4/2023

Nové číslo ZPRAVODAJE ČUS 4/2023

více »

Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje 2022

V úterý 25. dubna byly v královéhradeckém kongresovém centru Aldis předány ceny pro nejúspěšnější sportovce Královéhradeckého kraje.  

více »
všechny novinky