Nové úrazové pojištění pro členy ČUS

tisÚrazové pojištění – informace pro členy ČUS

Nové úrazové pojištění členů ČUS  od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s. 

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí  ČR novou úrazovou pojistku  s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.  Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. 
Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku. Celý text smlouvy, včetně oceňovacích tabulek, naleznete na našich stránkách www.cuscz.cz . 
 
Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů.   

Pokud se chcete dozvědět, jestli se Vám tato snaha vyplatí, prostudujte si Oceňovací tabulky, které jsou součástí smlouvy: Nová pojistná smlouva č. 4950050842 uzavřená u pojišťovny Kooperativa, a.s. platná od 1. 1. 2017, včetně Všeobecných podmínek a Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu  Oznámení o pracovní neschopnosti se vztahuje pouze na osoby, které pojištěnou činnost vykonávají nebo se jí jinak účastní při plnění svých pracovních úkolů a na ty osoby, které mají se sportovním subjektem uzavřenu na pojištěnou činnost smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle zákoníku práce.  
 
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně  naleznete opět na stránkách www.cuscz.cz Název sportovního klubu vyplňte na přední straně v části C. Podpis pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ a razítko připojte na přední stranu vpravo dole (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahují.

Tiskopis: http://www.cuscz.cz/files/1974YTR.pdf

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ: a) Doporučeně poštou na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE +420 957 105 105; podatelna@koop.cz b) Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s. 
 
Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle návodu  a příslušný formulář ke stažení http://www.cuscz.cz/files/1403OTI.pdf na  Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá spolu s naskenovanou lékařskou dokumentací e-mailem na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Zpravodaj č.4/2022

Zpravodaj č. 4/2022 si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html    

více »

Sportovec roku 2020 a 2021

Sportovec roku 2020 a 2021 Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.  ve spolupráci s agenturou SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,    MÚ Rychnov nad Kněžnou…

více »

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!   S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a…

více »

Zpravodaj ČUS 3/2022

Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html OBSAH Zpravodaje ČUS 3/2022   str.     3  VV…

více »

Zpravodaj č.2/2022

Aktuální únorový Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html OBSAH Zpravodaje ČUS 2/2022   str.   …

více »

Shrnující video projektu Tipsport Sportuj s námi za rok 2021

Shrnující video projektu Tipsport Sportuj s námi za rok 2021      Odkaz na úschovnu: www.uschovna.cz/zasilka/VEPRY7LA2ZL6CH6P-SKE   Odkaz…

více »
všechny novinky

Menu