Můj klub 2024

Příjem žádostí od žadatelů, který probíhá přes rejstřík sportu bude zahájen 20. 11. 2023 a ukončen 17. 1. 2024.

MK 2024

MK 2024

- celková alokace se navýšila na 1 690 000 000 korun.

- oprávněný žadatel je klub, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.

- podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují.

- sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety.

Více informací: https://nsa.gov.cz/vyzva-muj-klub-2024/