Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Záklaní informace k změnám naleznete v příložením dokumentu. https://www.cushk.cz/informace-k-novemu-obcanskemu-zakoniku-781/

Vyhledávání

Novinky