ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků – připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, pokud jsou sportovní organizací zapsanou v Rejstříku sportu NSA.

Vládní nařízení č.298/2022 Sb. z 5.10.2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci bylo dne 2.11.2022 novelizováno pod č.343/2022 Sb., a to s účinností od 1.1.2023. Do paragrafu 4, který definuje kategorie zákazníků se stanovenou (tj. „zastropovanou“) cenou, do jeho odst. (1), písmeno b) bod 4. byl vložen nový text v následujícím výsledném znění:

§ 4 Kategorie zákazníků se stanovenou cenou

(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny

(…) b) do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je

(…) 4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací.

Podle důvodové zprávy vlády ČR tímto dochází  k rozšíření kategorie zákazníků připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, resp. zařazených do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, pokud je zároveň splněna podmínka, že takový zákazník odebírající elektřinu nebo plyn je sportovní organizací podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a současně se nejedná o sportovní organizaci, která by byla obchodní korporací. Smyslem uvedeného rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou je poskytnutí ochrany před výrazným nárůstem cen energií i spolkům a dalším nepodnikatelským subjektům, které v rámci své hlavní činnosti nevykonávají podnikatelskou činnost a jejich hlavní činností je provoz sportovních zařízení (např. sportovní haly, zimní stadiony).

Protože je stanovena podmínka registrace sportovní organizace v rejstříku sportovních organizací vedeném Národní sportovní agenturou podle § 3e zákona o podpoře sportu, kdy údaje o zápisu jsou veřejně přístupné, není třeba stanovení dalších podmínek pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu. Zmíněné vládní nařízení sice obsahuje seriál příloh pro tzv. „zákaznická prohlášení“, nicméně žádné z nich NENÍ určené pro sportovní spolky, respektive není stanovené, aby sportovní spolky tato zákaznická prohlášení vyplňovaly, podepisovaly a následně podávaly a doručovaly (za svá odběrní místa EP a plynu) svému smluvnímu dodavateli.

Pro úplnost doplňujeme, že spolky připojené k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí jsou v legendě v § 4, odst. 1 písmene a) jakožto běžní zákazníci také chráněni zastropováním cen taktéž od 1.1.2023 a to aniž by museli vyplňovat kterékoli ze zákaznických prohlášení.

Zdroj: PTU - JUDr. Alexander Vachta

Vyhledávání

Novinky

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

více »

Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo a Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo" a "Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo" Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2023

více »

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2022

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2022 i dotace z Náchodní sportovní agentury.

více »

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »
všechny novinky

Menu