ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků – připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, pokud jsou sportovní organizací zapsanou v Rejstříku sportu NSA.

Vládní nařízení č.298/2022 Sb. z 5.10.2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci bylo dne 2.11.2022 novelizováno pod č.343/2022 Sb., a to s účinností od 1.1.2023. Do paragrafu 4, který definuje kategorie zákazníků se stanovenou (tj. „zastropovanou“) cenou, do jeho odst. (1), písmeno b) bod 4. byl vložen nový text v následujícím výsledném znění:

§ 4 Kategorie zákazníků se stanovenou cenou

(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny

(…) b) do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je

(…) 4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací.

Podle důvodové zprávy vlády ČR tímto dochází  k rozšíření kategorie zákazníků připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, resp. zařazených do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, pokud je zároveň splněna podmínka, že takový zákazník odebírající elektřinu nebo plyn je sportovní organizací podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a současně se nejedná o sportovní organizaci, která by byla obchodní korporací. Smyslem uvedeného rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou je poskytnutí ochrany před výrazným nárůstem cen energií i spolkům a dalším nepodnikatelským subjektům, které v rámci své hlavní činnosti nevykonávají podnikatelskou činnost a jejich hlavní činností je provoz sportovních zařízení (např. sportovní haly, zimní stadiony).

Protože je stanovena podmínka registrace sportovní organizace v rejstříku sportovních organizací vedeném Národní sportovní agenturou podle § 3e zákona o podpoře sportu, kdy údaje o zápisu jsou veřejně přístupné, není třeba stanovení dalších podmínek pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu. Zmíněné vládní nařízení sice obsahuje seriál příloh pro tzv. „zákaznická prohlášení“, nicméně žádné z nich NENÍ určené pro sportovní spolky, respektive není stanovené, aby sportovní spolky tato zákaznická prohlášení vyplňovaly, podepisovaly a následně podávaly a doručovaly (za svá odběrní místa EP a plynu) svému smluvnímu dodavateli.

Pro úplnost doplňujeme, že spolky připojené k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí jsou v legendě v § 4, odst. 1 písmene a) jakožto běžní zákazníci také chráněni zastropováním cen taktéž od 1.1.2023 a to aniž by museli vyplňovat kterékoli ze zákaznických prohlášení.

Zdroj: PTU - JUDr. Alexander Vachta

Vyhledávání

Novinky

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 10/2022

více »

Vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022.

více »

Vyúčtování Výzev MŮJ KLUB 2022 a MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev  Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo.

více »

Nový předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek

Předseda vlády České republiky Petr Fiala uvedl ve čtvrtek 1. prosince do funkce nového předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, který dosud vedl Český veslařský svaz.…

více »

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…

více »

Vyhodnocení sportovců okresu Náchod za rok 2022

Jako každoročně pořádá  Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších  sportovců,  kolektivů  a  trenérů,…

více »
všechny novinky

Menu