NSA zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub 2022

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice.

Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice  

Vyplácení dotací v rámci výzvy Můj klub 2022 začíná bezprostředně po skončení rozpočtového provizoria. „Jsme každý den v kontaktu se sportovními kluby a plně si uvědomujeme, jak současné zdražování komplikuje fungování zejména těch menších dětských sportovních klubů. Není to pouze o několikanásobném zdražení energií sportovištím, ale kvůli drahému benzínu se klubům navyšují například náklady na dopravu na utkání nebo dopravu rozhodčích,“ uvádí předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser a dodává: „proto jsme byli na celou situaci připraveni a ihned po skončení rozpočtového provizoria jsme podnikli nezbytné procesní kroky nutné k zahájení vyplácení dotací. Prvních 1300 sportovních klubů bude mít na účtu dotaci Můj klub 2022 do dvou týdnů od schválení státního rozpočtu, což je nejrychleji v historii.“

„Pro sportovní kluby a jednoty je důležité, že jsou jasně daná a zveřejněná kritéria rozdělení financí, takže si každý dokáže dopředu spočítat, kolik jeho klub obdrží a s čím tedy může počítat. Sportovní organizace také oceňují financování napřímo, kdy peníze putují do klubů a tělovýchovných jednot rovnou z Národní sportovní agentury,“ vyzdvihuje benefity místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

V letošním roce je v rámci dotační výzvy „Můj klub 2022“ alokováno 1,5 miliardy korun, minimální hranice věku sportovce je pro účely této výzvy stanovena na 3 roky a maximální na 20 let. Průměrná výše dotace na jeden dětských sportovní klub je zhruba 220 000 Kč a tato dotace může být využita například na odměny trenérům, fyzioterapeutické služby, sportovní vybavení, náklady na zabezpečení údržby sportovních zařízení, pronájem tělocvičen, ubytování nebo cestovné na utkání. Zažádat o dotaci může každý sportovní klub v České republice, který má minimálně 10 registrovaných sportovců ve věku 3 až 20 let.

Vyhledávání

Novinky

NSA vypsala 2. kolo dotační výzvy MŮJ KLUB 2022

Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění formálních…

více »

NSA vypsala dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“

Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2022

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2022

více »

Informace k programu MŮJ KLUB 2022

NSA na svých stránkách zveřejnila informace ke stavu administrace výzvy Můj Klub 2022.  

více »

NSA zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub 2022

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice.…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »
všechny novinky

Menu