MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo

Závazné pokyny, příloha a formulář vyúčtování naleznete zde: Vyúčtování Výzev MŮJ KLUB 2022 a MŮJ KLUB 2022 - 2. kolo | Česká unie sportu (cushk.cz)


Národní sportovní agentura v souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy ke dni 5. 12. 2022 rozhodla takto: stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,60

 


Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 - 2. kolo - https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/muj-klub-2022-2-kolo/, kterým prodloužila datum ukončení příjmu žádostí na 26. 09. 2022 do 12:00 hod.

 

 


Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo, kterým upřesnila okruh způsobilých žadatelů. Bod 6.1 původní výzvy je upraven tak, že z okruhu způsobilých žadatelů byli odebráni žadatelé, kteří na podzim 2021 nepodávali žádost o dotaci v rámci výzvy č. 14/2021.

Nové znění bodu 6.1. je následující:

„Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

a) žadatel podal žádost do Výzvy č. 14/2021 Můj klub 2022 s tím, že:

 


 • žádost nebyla úplně podána ve lhůtě stanovené Výzvou 14/2021 dle článku 11. Znamená to, že žádost byla vždy elektronicky podána, ale vygenerována PDF žádost nebyla doručena na NSA do lhůty, podle čl. 5.3. Výzvy č. 14/2021, tedy do 30.11.2021 do 17:00 hod. a/nebo

 • nebyla podána jedním ze způsobů uvedených v bodě 11.7. odst. 2 až 4 Výzvy č. 14/2021, tedy:

 • Elektronicky na emailovou adresu podatelnamk2022@agenturasport.cz. Tento způsob bylo možné využít pokud: a. žadatel disponoval platným kvalifikovaným elektronickým podpisem1 , nebo b. možnost autorizované konverze listinné formy vygenerované žádosti v pdf.

 • Elektronicky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2.

 • Listinná žádost (v takovém případě musely být podpis/y na vygenerované žádosti úředně ověřen/y):

 • vygenerovaná žádost v listinné podobě nebyla doručena osobně na podatelnu NSA na adresu: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, a to v pracovní dny v úředních hodinách, nebo

 • v listinné podobě doporučeně zaslána společností, která poskytuje poštovní služby na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 ve stanovené lhůtě

  a zároveň

  b) žadateli bylo doručeno Usnesení o zastavení řízení podle ustanovení §14j odst. 4 písmeno a) rozpočtových pravidel s výše uvedeným odůvodněním nebo byl poskytovatelem vyrozuměn o nesplnění základních náležitostí podání a mělo se za to, že žádost nebyla podána.“

   

  V případě, že jste podali žádost o dotaci v rámci výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo a dodatkem č. 2 jste se stali neoprávněnými žadateli, obraťte se prosím na pracovníky NSA na tel. č. 704 857 111 nebo e-mailové adrese dotace@agenturasport.cz.


 


 

Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění formálních náležitostí zamítnuta.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 11. 08. 2022 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 12. 09. 2022 do 12:00 hod.

 

V 1. kole Výzvy Můj klub 2022 požádalo celkem 6905  sportovních organizací, kteří se zabývají pravidelným sportováním u dětí a mládeže. Alokace pro tuto výzvu je 1,6 mld. Kč.

Dotační výzva Můj klub svým zaměřením a výší poskytované celkové podpory, je největší dotační výzvou na podporu rozvoje sportu pro sportovní organizace zaměřených na pravidelné sportování dětí a mládeže v České republice.

Lhůta pro podání žádostí do výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo je do 12. září 2022 do 12:00. Podmínky a znění Výzvy naleznou zájemci již nyní na stránkách www.agenturasport.cz„2. kolo Výzvy Můj klub 2022 umožňuje podat žádost všem klubům, které nepodaly žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána (NSA je o tom vyrozuměla), jejich žádost byla usnesením zastavena pro opožděné podání nebo proto, že na žádosti chyběl podpis“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Pro tuto dotační výzvu  „Můj klub 2022 – 2. kolo“ je alokováno 65 milionů korun.

 

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

 

Vyhledávání

Novinky

Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy pro rok 2023

U všech výzev je zahájení příjmu žádostí 1.10.2023 a ukončení 31.10.2023. U Výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura je ukončení příjmu žádostí 30.11.2023.

více »

Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo a Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvy "Můj klub 2023 - 2. kolo" a "Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2.kolo" Oprávněným žadatelem je pouze spolek, který nebyl úspěšným…

více »

Nové číslo Zpravodaje ČUS

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2023

více »

Dotace z NSA pro TJ, SK sdružené v ČUS okresu Náchod v roce 2022

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v Okresním sdružení České unie sportu Náchod obdržely v roce 2022 i dotace z Náchodní sportovní agentury.

více »

ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ OD NOVÉHO ROKU

Vláda schválila novelu nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Nově tak automaticky dojde k zastropování cen od 1.1.2023 i u dalšího typu zákazníků –…

více »

Datové schránky

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku…

více »
všechny novinky

Menu