Usnesení z okresní valné hromady Unie sportu Jičínska 24.1.2022

Valná hromada, která se sešla v pondělí 24. ledna 2022 v Jičíně, zvolila

pracovní komise (mandátovou, volební a návrhovou), zvolila pracovní

předsednictvo a určila řídícího jednání.

 

Na závěr jednání přijala následující usnesení

 

1. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA   S C H V A L U J E   :

    a) zprávu o činnosti Unie sportu Jičínska za uplynulé volební období

    b) zprávu o hospodaření Unie sportu Jičínska za roky 2020 a 2021

    c) provizorní rozpočet Unie sportu Jičínska na rok 2022

   

2. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  B E R E   N A   V Ě D O M Í :

    a) zprávu revizní komise Unie sportu Jičínska za uplynulé období

 

3. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  V O L Í  :

     a) předsedu Unie sportu Jičínska Josefa Antoše

     a) 8 členů výkonného výboru Unie sportu Jičínska a to Zbyňka

         Bouzka, Vladimíra Finka, Petra Hankeho, Vlastimila Jenčka,

         Zbyňka Maternu, Miroslava Noska, Jaroslavu Sádlovou a

         Bohuslava Šmiku

     b) 3 členy revizní komise a to Miladu Bártovou, Vendulu Chrtkovou

          a Martinu Říhovou

 

4. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  U K L Á D Á  :

    a) výkonnému výboru Unie sportu Jičínska zapsat údaje z dnešní

         volební valné hromady do registru krajského soudu v Hradci

        Králové

    b) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín zpra-

        covat do 31. ledna 2022 změny ve statistice členské základny

        TJ/SK a pasportu TJ/SK, do 30. dubna 2022 vložit účetní uzávěrku

    c) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín řídit

        se ve své činnosti usnesením valné hromady Unie sportu Jičínska

    b) výkonnému výboru projednat na nejbližším jednání Unie sportu

        Jičínska všechny připomínky vznesené na dnešním jednání,

        zvolit místopředsedu a hospodáře USJ a jmenovat členy sekreta-

        riátu USJ

       

 

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Zpravodaj ČUS 1/2023

    Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 1/2023 OBSAH Zpravodaje ČUS 1/2023 str.    3  VV ČUS projednal návrh rozpočtu na rok 2023…

více »

Okresní sport - 28. - 29. ledna 2023

STOLNÍ TENIS 1.třída muži : L.Bělohrad B-N.Paka C 10:8(Zívr 3,5-Oravec 3,5), Jičín C-Radim B 7:11,(Kohut,Petr Harcuba 2-Myšík,K.Stříbrný 4,5), Rovensko A-Jičín B 9:9(Stuchlík 3…

více »

Okresní sport 21. - 22. ledna 2023

STOLNÍ TENIS 1.třída muži : Butoves A-Chomutice A 13:5(Hlawatschke ml. 4,5-Kučera 2,5), Libáň A-Hořice B 10:8(Vaníček 4,5-Štěpánek 3,5), Jičín B-Miletín A 9:9(Fejtek 3,5…

více »

Zpravodaj ČUS 10/2022

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 10/2022 OBSAH Zpravodaje ČUS 10/2022 str.    3  Miroslav Jansta: Každá krize znamená také novou příležitost …

více »

Vyúčtování Výzvy Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzvy PROVOZ A ÚDRŽBA 2022. Informace přímo u dané Výzvy: PROVOZ A ÚDRŽBA 2022…

více »

Vyúčtování Můj klub 2022

Národní sportovní agentura vydala na svých stránkách pokyny a formuláře k vyúčtování Výzev  Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. Informace přímo u daných Výzev:…

více »
všechny novinky

Menu