Usnesení z okresní valné hromady Unie sportu Jičínska 24.1.2022

Valná hromada, která se sešla v pondělí 24. ledna 2022 v Jičíně, zvolila

pracovní komise (mandátovou, volební a návrhovou), zvolila pracovní

předsednictvo a určila řídícího jednání.

 

Na závěr jednání přijala následující usnesení

 

1. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA   S C H V A L U J E   :

    a) zprávu o činnosti Unie sportu Jičínska za uplynulé volební období

    b) zprávu o hospodaření Unie sportu Jičínska za roky 2020 a 2021

    c) provizorní rozpočet Unie sportu Jičínska na rok 2022

   

2. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  B E R E   N A   V Ě D O M Í :

    a) zprávu revizní komise Unie sportu Jičínska za uplynulé období

 

3. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  V O L Í  :

     a) předsedu Unie sportu Jičínska Josefa Antoše

     a) 8 členů výkonného výboru Unie sportu Jičínska a to Zbyňka

         Bouzka, Vladimíra Finka, Petra Hankeho, Vlastimila Jenčka,

         Zbyňka Maternu, Miroslava Noska, Jaroslavu Sádlovou a

         Bohuslava Šmiku

     b) 3 členy revizní komise a to Miladu Bártovou, Vendulu Chrtkovou

          a Martinu Říhovou

 

4. OKRESNÍ VALNÁ HROMADA  U K L Á D Á  :

    a) výkonnému výboru Unie sportu Jičínska zapsat údaje z dnešní

         volební valné hromady do registru krajského soudu v Hradci

        Králové

    b) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín zpra-

        covat do 31. ledna 2022 změny ve statistice členské základny

        TJ/SK a pasportu TJ/SK, do 30. dubna 2022 vložit účetní uzávěrku

    c) tělovýchovným jednotám a sportovním klubům okresu Jičín řídit

        se ve své činnosti usnesením valné hromady Unie sportu Jičínska

    b) výkonnému výboru projednat na nejbližším jednání Unie sportu

        Jičínska všechny připomínky vznesené na dnešním jednání,

        zvolit místopředsedu a hospodáře USJ a jmenovat členy sekreta-

        riátu USJ

       

 

 

 

 

Vyhledávání

Novinky

Okresní fotbal, st. tenis, volejbal - 24. - 25. 9. 2022

Přebor muži: Chomutice-Dětenice 1:4(0:3) Kloutvor-Kudrlička 2,Hnativ, Hrynyshyn, rozhodčí Plíšek, žluté karty 0:1, 55 diváků, Žlunice-Robousy 2:1(1:0)Lendel,Gorel-J.Vích…

více »

NSA zveřejnila investiční výzvu.

Regiony SK/TJ 2022 Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto…

více »

Nová povinnost ve výzvách NSA

Vážení sportovní přátelé,   ve všech nových Výzvách, tj. nyní Provoz a údržba a Můj Klub - 2. kolo, je nová povinnost žadatele, která je považovaná za…

více »

MŮJ KLUB 2022 - 2. KOLO

Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro nesplnění…

více »

Zdravotní pojišťovny přispívaji na sport.

Příspěvky na sportovní aktivity vnímají pojišťovny jako investici do lepšího zdravotního stavu svých pojištěnců.   Stručný přehled příspěvků velkých zdravotních…

více »

NSA vypsala dotační výzvu "Provoz a údržba 2022"

Po schválení navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury pro rok 2022 vypsala NSA dotační výzvu „Provoz a údržba 2022“, která pomůže sportovním klubům po celé České…

více »
všechny novinky

Menu