Zpráva z únorových zasedání Sportovní komise Rady města Hradec Králové

V únoru proběhla první dvě zasedaní nově ustanovené sportovní komise Rady města Hradec Králové.
Předsedou se stal pan Jakub Lejsek. Komise ihned zahájila svojí práci.
Uvádíme vám nejdůležitější body z jejich dvou jednání:
 
  • Seznámení s Jednacím řádem a pravidly 5P
  • Volba místopředsedy sportovní komise, kterým se stal Ondřej Votroubek
  • Představení Královéhradecké unie sportu
  • Dotace na sportovní akce 2023, vrcholový a výkonnostní sport 2022/2023
  • Dotace na podporu akademií a akce ,,Město na kolech“
  • Příprava vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
  • Seznámení s dotačními programy – činnost sportovních organizací, vrcholový a výkonnostní sport 2023/2024
Zde vám přinášíme seznam všech členů komise, na které se určitě můžete kdykoliv obrátit: Martin Piskač, Denis Doksanský, Jiří Kos, Mgr. Miroslav Volejník, Jakub Lejsek (předseda), Janette Prošková, Filip Kaška, Mgr. Ondřej Votroubek (místopředseda), MUDr. Jiří Zajíc, Eva Víšková, Mgr. Zdeňka Horčičková, Radka Coufalová (tajemnice)