Zpráva z únorových zasedání Sportovní komise Rady města Hradec Králové

V únoru proběhla první dvě zasedaní nově ustanovené sportovní komise Rady města Hradec Králové.
Předsedou se stal pan Jakub Lejsek. Komise ihned zahájila svojí práci.
Uvádíme vám nejdůležitější body z jejich dvou jednání:
 
  • Seznámení s Jednacím řádem a pravidly 5P
  • Volba místopředsedy sportovní komise, kterým se stal Ondřej Votroubek
  • Představení Královéhradecké unie sportu
  • Dotace na sportovní akce 2023, vrcholový a výkonnostní sport 2022/2023
  • Dotace na podporu akademií a akce ,,Město na kolech“
  • Příprava vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města
  • Seznámení s dotačními programy – činnost sportovních organizací, vrcholový a výkonnostní sport 2023/2024
Zde vám přinášíme seznam všech členů komise, na které se určitě můžete kdykoliv obrátit: Martin Piskač, Denis Doksanský, Jiří Kos, Mgr. Miroslav Volejník, Jakub Lejsek (předseda), Janette Prošková, Filip Kaška, Mgr. Ondřej Votroubek (místopředseda), MUDr. Jiří Zajíc, Eva Víšková, Mgr. Zdeňka Horčičková, Radka Coufalová (tajemnice)

Vyhledávání

Novinky

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností v oblasti sportu 2022

Město Hradec Králové ve spolupráci s Královéhradeckou unií sportu připravilo druhé společné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a osobností města Hradec…

více »

Přehled podpory zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní aktivity

Přinášíme vám informace o jedné z možných podpor vašim svěřencům, respektive jejich rodičům. Podporou mohou být příspěvky zdravotních pojišťoven na pohybové a sportovní…

více »

Zpravodaj ČUS č. 2/2023

Druhé vydání Zpravodaje České unie sportu v roce 2023 je již dostupné v online podobě. 

více »

KONFERENCE na podporu sportování mládeže v rámci ZODM 2023 v Královéhradeckém kraji

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého…

více »

Projekt Darujeme kroužky dětem

DARUJEME KROUŽKY DĚTEM Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.…

více »

Formuláře pro vyúčtování neinvestičních výzev z roku 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu veškeré podklady k vyúčtování neinvestičních výzev Provoz a údržba 2022, Můj Klub 2022 a Můj Klub 2022 - 2. kolo. …

více »
všechny novinky

Menu